Jedna malá větička v Matoušově evangeliu. To je jediná zmínka o tom, že Herodes je vrah nemluvňátek, která podle biblického příběhu nechal v Betlémě a v jeho okolí povraždit, neboť se měl zaleknout proroctví o narození nového krále. Marii měl ale varovat anděl a ona malého Ježíše včas odnesla.

Podle nejnovějších poznatků ale Herodes sice nechal zlikvidovat kde koho, nicméně drobečky z Betléma nikoli.

Byl to vrah, ale současně velký muž. Byl blázen, ale zbožňoval svou ženu. Byl paranoik a demagog, ale průkopník a neskutečně pokrokový, odvážný a geniální stavitel.

Překážíš, chci být králem
Herodes sám Židem nebyl.
Byl Idumejec. Idumejci nebyl židovský národ, byli ale zhruba sto let před Kristem přinuceni konvertovat k judaismu a museli se nechat obřezat. Když byl Herodes římským císařem jmenován králem Judeje, židé jeho nadšení rozhodně nesdíleli. Musel své království dobýt. Tehdy se to dělalo jednoduše, žádná volební kampaň, žádné plakáty. Cesta k moci se klestila vyvražděním. Herodes potřeboval, aby jeho vláda byla legitimní. Vyhodnotil, že nejlepší bude něco vyvraždit a něco si vzít.
Vyhnal tedy obratem svou manželku Doris i jejího syna Antipatera a vzal si židovskou princeznu Mariamne. Veselka se slavila v roce 32 před Kristem. Jemu nevadilo, že jeho vyvolená je z rodu Hasmoneovců. Mariamne ovšem vadilo, že jí jako svatební dar nechal vyvraždit půl rodiny.

Jak byl krutý, tak byl milující
Herodes Mariamne opravdu neskutečně miloval. Všechny kroniky a texty hovoří o jeho až paranoidní náklonnosti k této ženě. Nebylo nic, co by pro ni neudělal, neznala odmítnutí, dal jí, nač jen pomyslila. Za závěsem svého soukromí to byl něžný, jemný beránek, který líbal zem, po které ona chodila. Mince zdobila její tvář. Mariamne  porodila Herodovi dva syny Alexandra a Aristobula a dvě dcery Salampsio a Kypru.

Moc ženských pod jednou střechou
Intriky mezi Herodovou sestrou Salomé a jeho manželkou Mariamne byly hodné královských kruhů a atmosféra v paláci by se dala krájet. A to se do toho ještě montovala matka Mariamne Alexandra, kterou ani masakr rodiny neodradil od mocenských choutek, a přemýšlela, jak by posílila vliv Hasmoneovců. Nechala tedy jmenovat svého syna veleknězem. Věděla, že velekněz má obrovský vliv. Takový šikovný velekněz mohl být vlivnější než král.

Kde je velekněz? Polyká andělíčky
Herodes měl ale s veleknězem úplně jiné plány. Sotva byl jmenován, nechal ho utopit. Trochu si tím zadělal na problém, protože to byl přece bratr Mariamne a její trpělivost měla také své hranice. Alexandra to už vůbec nehodlala skousnout a napsala dopis Kleopatře, kde Heroda „naprášila“, že zosnoval utopení Mariamnina bratra.


Jestli se mi něco stane, bohužel tě popraví
Markus Antonius si Heroda povolal, aby mu vysvětlil, jestli věděl, že novopečený velekněz není zdatný plavec. Herodes odjet musel. Svoji milovanou ženu nechal pod laskavým dozorem svého bratra Josepha. Bohužel svou důvěru v něho okořenil příkazem, že pokud by se nevrátil, měl nechat Mariamne zabít. Představa, že by se jí kdy dotkl někdo jiný, byla pro něho možná děsivější než pomyšlení na ztrátu trůnu.

A zase ženská
Když se Herodes v pořádku vrátil, manželka s ním odmítala sdílet lože. Kdo ví, možná měla jen migrénu, ale Salomé měla jasno. Mariamne se vyspala s Josephem! Očekávala, že se Herodes rozlítí a ublíží Mariamne. Herodes se sice opravdu rozlítil, ale popravit nechal bratra. Své milované ženě odpustil. To Salomé malinko ostrouhala, ale nevzdala to. Velmi jí pomohlo, že Herodes trpěl duševní poruchou, a ta se pěkně stupňovala.

Nenechám tě u ledu, naložím tě do medu
Salomé svůj boj nakonec tak trochu vyhrála. Když se nepodařilo odstranit Mariamne patrně smyšlenou nevěrou s Josephem, vymyslela si, že Mariamne spí s jiným mužem. Odnesl to pěkný, urostlý Sohemus. Nahrálo jí i to, že krásná Mariamne opravdu stále nechtěla s Herodem spát.
Očima ženy se jí nemůžeme divit. Asi málokomu by se chtělo pusinkovat člověka, který nám pomordoval skoro celou rodinu, část své, a ještě navíc je cvok. Herodes ale díky poslednímu drbu nechal popravit oba. Jak Sohema, tak Mariamne.
Když ale nešťastný Herodes viděl svoji krásnou ženu na prkně, dostal z toho chudák záchvat. Celou noc seděl u jejího mrtvého těla, plakal a nakonec vysílením omdlel. Některé staré texty hovoří o tom, že tak strašně zoufale křičel, že se i Luna schovala. No, třeba bylo právě novoluní. Když se probral, nechal Mariamne naložit do medu. Nikde se neuvádí, jak dlouho tam takto sladce odpočívala, ale protože med je tak trochu konzervant, mohlo to být poměrně dost dlouho.

Za hříchy se do něho nastěhovali červi
Herodes po smrti manželky rychle chřadnul a jeho duševní nemoc se tryskem rozvíjela. Trpěl obrovskými bolestmi. Měl křeče v břiše a podle starých textů se do něho dali červi. Musel strašlivě trpět. Lidé se tehdy domnívali, že je to boží trest. Dost možná byl.
Křeče a otevřené rány byly podle vědců patrně způsobeny jednak srdeční nedostatečností, a jednak těžkým poškozením ledvin. Do ran ve vlhkém prostředí zřejmě nakladly vejce mouchy, z nichž se vylíhly larvy. Odtud ti červi.
Herodes se pokusil o sebevraždu, jenže se mu to nepovedlo. Zpráva o jeho smrti ale předběhla smrt samotnou a jeho uvězněný syn Antipater chtěl uplatit stráže, aby se mohl pokochat. Stráže ho ale práskli, a tak stihl na smrt nemocný Herodes ještě nechat popravit Antipatera a pro jistotu i zbylé dva syny Alexandra a Aristobúla.

Salomé zachránila na 15 000 životů
Těsně před svou smrtí si chtěl bolestmi šílený Herodes zajistit pořádný doják. Vymyslel proto skutečně brilantní plán, kterým pověřil Salomé.
„Dej na závodní dráze v Jerichu shromáždit všechny židy - muže. Až se shromáždí, nech dráhu uzavřít. Poté, co umřu, necháš je postřílet. V mé říši nesmí být ani jediné rodiny, která by někoho neoplakávala. Potom i po mé smrti zazní v celé zemi pláč a žalozpěvy."
Zřejmě to byl na Salomé už trochu velký krajíc. Tohoto příkazu po Herodově smrti neuposlechla, čímž ušetřila zhruba 15 000 životů.

Nebyl jen vrah, zbyla nám po něm jedna nádhera vedle druhé.

Masada
Byla postavena na skalní plošině dlouhé 600 a široké 130-240 metrů u západního pobřeží Mrtvého moře. V její nejsevernější části postavil víceúrovňový královský palác. Po celém obvodu vrcholu nechal vystavět hradby z bílého kamene, vysoké dvanáct a široké osm (loket). Nad nimi je sedmatřicet věží. Úprava vnitřních komnat, sloupových síní a lázní byla neuvěřitelně originální a krásná. Všude byly vztyčeny sloupy z perfektně opracovaného kamene a stěny i podlahy v komnatách byly obloženy mozaikami do hladka vybroušenými. Všemu vévodily nádherné velké lázně. Z šaten se šlo přes vytápěnou místnost k bazénu se studenou vodou, vedle bývaly vany s horkou vodou. Dobře rozeznatelný je vytápěcí systém - horký vzduch proudil pod podlahou, která stála na sloupcích. Na tehdejší dobu neskutečně pokrokové.

Není tam hora? Tak ji nechám udělat.

Herodeion
Palácová pevnost, kterou si Herodes postavil jižně od Jeruzaléma, vznikla na šedesát metrů vysokém kopci, který tam před tím prostě nebyl. Herodes si ale věděl rady. Nechal horu navršit. Vzniklo vskutku ohromující dílo, které tehdy muselo lidem uvolnit sanice. Masivní dvojité hradby tvoří jedinečný, souměrný komplex. Má kruhový půdorys se čtyřmi věžemi, vstup byl podzemní chodbou po mramorových schodech. Polovinu vnitřního prostoru zabírá nádvoří se sloupořadím, dále tu byly lázně, křížová síň a synagoga. Vně hradeb na úpatí kopce nechal Herodes vybudovat umělé jezero s okrasnou zahradou. Byla to oáza. Krásná a originální. 

Caesarea
Herodes vybudoval Caesareu v letech 20–12 před n. l., aby mohl žít svým oblíbeným stylem daleko od puritánských židovských poddaných. Součástí je přístav vybudovaný na písku, což byl naprostý vrchol tehdejšího inženýrství. „Co nejde silou, půjde ještě větší silou.“ Vznikl ojedinělý dvojitý akvadukt, intaktní divadlo, kde jsou i dnes pořádána představení, hippodrom pro 25 tisíc diváků, chrám císaře Augusta a fórum.
Herodovy pokrokové nápady a um se macešsky schovaly za jeho stejně výživnými zločinnými skutky. Když se ale na tohoto vládce podíváme objektivněji, zjistíme, že mu nelze vedle paranoie a krutosti upřít ani genialitu.

Historie a agilní Matouš mu zřejmě pěkně hodili na triko i to, co ani neudělal. Na rozdíl od jeho systematického likvidování potenciálních nepřátel jeho vlády, pro což existují doklady, vražda betlémských miminek není krom Matoušova obvinění vůbec nikde zmíněna.
Lítost si ale tento krutý král nezaslouží, a ani si ji nepřál.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Je lépe být nenáviděn, než litován.“
Herodes

 

 

 

 

Reklama