Proč některé malé dítě vyslovuje skvěle, přestože na něj doma babičky intenzivně šišlaly, zatímco jiné v jeho věku si ne a ne poradit s takovou záludností české abecedy, jako je písmeno "ř"?
O vadách řeči jsem si povídala s logopedkou Jarmilou Haškovou z Prahy. Ta o své práci říká, že se zabývá slovem - slovem lidským, které svým způsobem dotváří osobnost každého člověka, a tím tvoří jakousi tečku za celkovým vzhledem.

Jak vlastně vady řeči vznikají? V jakém věku dítěte je důležité je podchytit, aby se nefixovaly až do dospělého věku? A hlavně: jak dlouho trvá, než se špatnou výslovnost u malého dítěte podaří odstranit?

"Příčiny vad a poruch řeči mnohdy sahají do nejranějšího období vývoje dítěte, a to do období před narozením (důvod: nemoci, léky a úrazy těhotné matky), období porodní (těžký a protahovaný průběh porodu, klešťový porod, asfyxie dítěte), období po narození (dlouhodobá novorozenecká žloutenka, nemoci a úrazy dítěte). Další příčiny mohou spadat do dědičnosti a další do nepodnětného prostředí, případně špatně mluvícího okolí, kde dítě nemá správní mluvní vzor."

Vy ale nepracujete pouze s dětskými klienty, nýbrž i s dospělými, kteří trpí takzvanou afázií v důsledku mozkové mrtvice. Můžete stručně charakterizovat, jak vznikne tento problém řeči? Lze afázii v některých lehčích případech odstranit úplně? Je technika Vaší práce v takových případech jiná než u dětí?

"Afázie je ztráta již nabyté schopnosti dorozumívat se řečí. Jsou různé druhy afázie, které souvisejí s rozsahem poškození centra řeči v mozku. Někdy bývá poškozeno pouze vyjadřování, kdy pacient všemu dobře rozumí, jindy bývá poškozeno obojí. Metody terapie jsou uzpůsobeny typu afázie, rozsahu poškození a věku pacienta."

Využívají služeb logopedů i herci, učitelé nebo jiné profese? V jakém ohledu?

"U hlasových profesionálů dochází na logopedii k reedukaci porušeného nebo přetíženého hlasu, k úpravě hlasové techniky mluvení, a někdy i k úpravě artikulace."

Je vůbec nějaký rozdíl mezi pojmem výslovnost a artikulace? A pokud ano, tak jaký?

"Ne, mezi těmito pojmy není žádný rozdíl."

Kolik let bývá Vašim nejmladším klientům, a naopak, setkáváte se často s tím, že někdo třeba celý život ráčkuje a teprve v dospělosti, kvůli práci, se rozhodne s tím něco dělat?

"Fyziologická nemluvnost je do tří let, pokud je dítě jinak zcela v pořádku. Tato doba je pro zdravé dítě tolerující, a pokud se neprojevuje ani potom, je potřeba vyhledat odborníka. U postižených dětí je potřeba se správnou stimulací začít mnohem dříve."

Setkáváte se s případy, kdy zaměstnání lidi nepřímo nutí k tomu, aby svoji řeč kultivovali? Můžete uvést nějaký příklad?

"V dospělosti dochází na logopedii stále více pacientů, právě v důsledku povolání, kde hodně hovoří, mnohdy před podřízenými a chtějí artikulovat správně nebo se snaží kultivovat svůj mluvní projev, například stojí o to zpomalit tempo své řeči."

Za rozhovor poděkovala

Reklama