Lékařka Helena Máslová je jednou z nejvýraznějších žen z oboru, která se nebojí veřejně hovořit o škodlivosti plošného užívání hormonální antikoncepce. Dnes je velmi vyhledávanou gynekoložkou, která ve svém Centru psychosomatické péče radí mladým ženám, jež mají problémy s plodností. Jak antikoncepce škodí ženskému tělu a proč mají dnešní ženy obavy ze své plodnosti?

ddddPaní doktorko, během své přednášky o ženském zdraví z pohledu psychosomatiky, které jsem se právě zúčastnila, jste mluvila o negativech užívání ženské hormonální antikoncepce. Co tedy v ženském těle její dlouhodobé užívání způsobuje?
Musíme si předně uvědomit, že hormonální antikoncepce obsahuje estrogen, který byl v roce 2002 zařazen mezi prokázané karcinogeny. Je tedy známo, že hormonální antikoncepce zvyšuje například riziko tromboembolických nemocí. Pokud dívka navíc užívá HA dlouhodobě, je tím velmi výrazně ovlivněno i její chování.

Můžete to více konkretizovat?
Antikoncepce ženu ovlivňuje v takzvaném cyklickém chování. Žena, která HA neužívá, má chování cyklické – což znamená, že si během měsíce projde i různými výkyvy nálad. Například v předovulačním období je nejaktivnější, na druhou stranu během menstruace její výkon velmi výrazně klesá. A na to není například připraven ani pracovní trh. Žádný zaměstnavatel by nebyl rád, kdyby jeho pracovnice měly rozkolísané výkony. Bohužel i toto je jeden z důvodů, proč mnoho žen HA užívá či se ji bojí vysadit, jelikož jim umožňuje vyrovnaný pracovní výkon.

Když už jsme se dostaly k pracovní stránce – během přednášky jste taktéž hovořila o tom, že ženy, které pracují v interiérech, mají nedostatek vitaminu D, který velmi silně ovlivňuje ženskou plodnost. Můžete být konkrétnější?
Nedostatek vitaminu D, který se chová spíše jako hormon, je způsoben prací v interiérech, jelikož jej primárně získáváme z pobytu na slunci. Čím více se žena pohybuje na slunci, tím je plodnější. Ženám, které vykonávají sedavou práci v interiérech, nejen že schází vitamin D, ale také si během pracovní doby mačkají dělohu, a tím velmi negativně svou plodnost ovlivňují.

Co byste ženám, které mají sedavé zaměstnání, poradila?
Aby svou sedavou práci kompenzovaly. Výborným prostředkem je kupříkladu tanec, který má taktéž výrazně pozitivní vliv i na hormonální aktivitu. Tyto ženy by se také měly vyhýbat takzvaným mužským sportům - běhu, jízdě na kole či silovým sportům. Když celý den sedí v kanceláři a pak si zajdou na spinning, tak své plodnosti spíše škodí.

Je vliv tance na ženskou plodnost empiricky podložen?
Samozřejmě! Například na jihu Itálie se praktikovala takzvaná tarantela – což je italský tanec plodnosti, který byl určen neplodným ženám. Neplodná žena jej musela tančit, dokud neomdlela, a poté byly její problémy vyřešeny. Nám se to sice může zdát absurdní, ale nemusíme chodit daleko. Například v Čechách bylo dříve mnohem více plodných žen i z toho důvodu, že se všeobecně chodilo více na plesy a bály, které podporovaly ženskou plodnost.

Teď se vrátíme k problematice hormonální antikoncepce. Jistě máte mnoho pacientek, které se bojí hormonální antikoncepci vysadit. Jsou jejich obavy objektivní?
Ano, jsou. Vezměte si jen fakt, že například ženy samoživitelky jsou nejzranitelnější skupinou obyvatelstva, která nejčastěji propadne na sociální dno. Žena, která se rozhodne vysadit hormonální antikoncepci, tak může mít zcela opodstatněné obavy o svou budoucnost – tím, že se vystavuje „riziku“ otěhotnění, klesá její atraktivita na pracovním trhu a stoupá závislost na partnerovi. Mateřství tedy zcela objektivně ženy oslabuje, zbavuje peněz a vystavuje sociálním rizikům. Mám například pacientku, která před svým zaměstnavatelem své děti zapřela, jelikož všichni dobře víme, že reálná diskriminace žen s dětmi je v pracovně právních vztazích naprosto tristní. Pokud si to vše shrneme, nelze se divit, že se ženy vysazení HA a založení rodiny bojí. Pokud už se ale žena v obdobné ohrožující situaci vyskytne, je důležité, aby vyhledala pomoc odborníků, a neřešila situaci například potratem.

Děkujeme vám za rozhovor

Čtěte také:

Reklama