Žáci školy Helen Doron úspěšně absolvovali testy, které jim otevírají bránu do světa

V lednu letošního roku se společnost Angličtina pro Děti s. r. o. stala autorizovaným testovacím centrem CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment. Jako výhradní držitel licence na výuku metodou Helen Doron v České republice poskytuje dětem jedinečnou příležitost prověřit své jazykové kompetence a absolvovat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Poprvé v ČR probíhá testování přímo v centrech Helen Doron, kam děti docházejí na výuku. Na testy jsou děti připravovány v rámci kurzu naprosto nenásilnou metodou a zkoušky pro ně nejsou stresové. Výuková centra Helen Doron jsou ve 31 zemích po celém světě, Česká republika je první zemí, kde mají žáci možnost testy Cambridge absolvovat přímo v centrech HDE, kam pravidelně docházejí
na výuku“
vysvětluje autorka metody, Helen Doron. „Prozatím jsme odzkoušeli 370 dětí,“ dodává. Výrazně úspěšní byli žáci Helen Doron English především v části zaměřené na mluvení. Děti z kurzů Helen Doron zvládly tuto část naprosto bez chyby v 80% případů, celosvětový průměr stoprocentní úspěšnosti v této části testů je přitom 63 %.

 

Klíč k úspěchu je ve hře

„Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací,“ vysvětluje autorka jedinečné a přirozené metody výuky angličtiny, britská lingvistka Helen Doron. „Nezávislé posouzení úrovně angličtiny pomocí testů posiluje víru dítěte ve vlastní síly, a tím podporuje jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání.“ Dítě se na testování připravuje průběžně pod vedením svého lektora a v prostředí, které zná. Z psychologického hlediska je výhodné, když si už malé dítě vyzkouší první větší zkoušku. O tom se přesvědčily i první české děti, které letos v dubnu testy absolvovaly a v řadě případů byly stoprocentně úspěšné. Pozitivní zpětnou vazbu o úspěšnosti metody Helen Doron English tak získali nejen malí studenti, ale i jejich rodiče. „Testy absolvovaly i děti, které k nám chodí od 1 roku a letos jim bude teprve 6 nebo 7 let. Díky včasné výuce tak mohly složit zkoušku dříve, než je běžné. Většinou absolvují Cambridge testy až děti na 2. stupni ZŠ, díky našim kurzům jsou na ně připraveny s předstihem,“ vysvětluje Barbora Tošenovská, lektorka Helen Doron. „Testy Cambridge nám navíc znovu potvrdily, jak výborné výsledky metodika Helen Doron přináší, a to hlavně v konverzaci a spontánní komunikaci. Naši studenti získali v průměru 4,75 z maximálního počtu 5 bodů za ústní část zkoušky ve všech úrovních obtížnosti,“ dodává.

Helen Doron

Krok za krokem

Testy odpovídají třem úrovním náročnosti: Starters – začátečník, Movers – úroveň A1, Flyers – úroveň A2. „Statisíce dětí na celém světě skládají zkoušky Cambridge Young Learners English Tests a získávají mezinárodně uznávaný certifikát Cambridge YLE,“ vysvětluje Helen Doron. Díky pozitivně nastavenému hodnocení testů mají zkoušky YLE vysoce motivační efekt: „Dítě si zvykne na pravidelné testování a formát mezinárodních zkoušek a zároveň získá motivaci pro další studium angličtiny a objektivní posouzení svých znalostí.“ Děti i jejich rodiče tento náskok ocení zejména v případě, že se děti chystají ke studiu víceletého gymnázia. Ve znalostech angličtiny budou absolventi kurzů v předstihu před vrstevníky. Zkouškami YLE však testování a zvyšování kvality vzdělání dětí nekončí. Jakmile složí dítě zkoušku na úrovni Flyers, může pokračovat zkouškou Key English Test (KET) nebo Preliminary English Test (PET).

Více informací na www.helendoron.cz