seznam.jpg
Foto: AMI Communication

  1. Už ve dvaceti letech cestoval po celém světě, sbíral obchodní zkušenosti a žil střídavě v Čechách, v Rakousku (Vídeň) a v Německu (Hamburk).
  2. Měl se svou ženou Wilheminou Theresií Knollovou osm dětí, z toho se šest z nich dožilo dospělosti.
  3. Roku 1867 poprvé zavádí skleněné lahve (do té doby se používaly nádoby z kameniny s korkem zalitým smolou).
  4. Heinrich Mattoni byl mistrem reklamy, jako první masivně využíval inzeráty v novinách a knihách, nechává vytvářet barevné reklamní tabule a štíty. Pro zviditelnění minerálky vzlétl na výstavě v Praze balon Kysibelka, vinou použitého nekvalitního sukna praskl, a i se třemi lidmi šel k zemi, skončil na komíně holešovické továrny – i tato kuriózní událost skvěle zafungovala. Mattoni se posléze soudil s majitelem vzduchoplavební společnosti, ten jej podvedl užitím mnohonásobně levnějšího materiálu, ačkoliv byl zaplacen materiál kvalitní.
  5. Mattoni si získal přízeň i rakouské císařovny Sissi (i ona se léčila v Karlových Varech, v doprovodu Mattoniho zavítala do Lázní Kyselka).
  6. Roku 1900 získává cenu Grand Prix na Světové výstavě v Paříži. 
  7. Mattoni umírá v nedožitých 80 letech ve své vile, dva roky před smrtí ještě stihl oslavit se svou manželkou zlatou svatbu. V čele své firmy stál 57 let.
  8. Pohřeb se uskutečnil v Karlových Varech a dokazoval oblíbenost podnikatele, pohřeb byl totiž velkolepý a kondolence přicházely z celého světa.

Zdroj: autorka článku, press trip s Mattoni do Muzea Kyselka

Reklama