Konto BARIÉRY se rozhodlo vytvořit Fond pomoci handicapovaným a organizacím, které jim poskytují služby a působí v oblastech zasažených současnými povodněmi. Pro tento účel byl vyčleněn 1 milion Kč.

Pomoc je určena jednotlivcům, kteří svou konkrétní žádost doloží lékařskou zprávou, fotokopií průkazu ZTP/P a vyčíslením škody. Navíc bude nutné ještě potvrzení starosty obce o škodě způsobené povodní. Požádat o příspěvek mohou i velkou vodou zasažené organizace, které se o handicapované starají.

„Všichni, kdo byli povodněmi zasaženi, jsou v těžké situaci, u lidí s postižením je vše navíc ztížené jejich handicapem. Proto jim chceme rychle a účinně pomoci,“ vysvětluje Božena Jirků, výkonná ředitelka Konta BARIÉRY.

Jak mohou pomoci ostatní?

Lidé mohou přispívat na povodňový sbírkový účet Konta BARIÉRY č. ú.: 17 111 444/5500 v. s.: 8810 nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KONTOBARIERY na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, Konto BARIÉRY obdrží 27 Kč. Děkujeme!

Bližší informace na www.kontobariery nebo na tel. čísle 224 214 452, 224 230216.

 

Reklama