Zajímavé odpovědi ohledně zdraví a cyklistiky najdete v rozhovoru s primářkou Centra léčebné rehabilitace Hanou Jarošovou. Při extrémní zátěži může cyklistika způsobovat problémy se zády a pánevním dnem...

kolo

Na dotazy ohledně dnes tolik moderní cyklistiky odpovídá lékařka Hana Jarošová; primářka z Centra léčebné rehabilitace Revmatologického ústavu s atestací z FBRL..

Jaký vliv má pravidelná cyklistika na zdraví? V čem prospívá?
Cyklistika patří ke zdravým sportům, prospívá jak pohybovému, tak kardiovaskulárnímu aparátu. Při několikahodinové zátěži při trasách s velkou obtížností terénu může mít negativní vliv na pánevní dno. Platí zde pravidlo „všeho s mírou“.

Kolik km týdně bychom měli ujet, aby měla jízda na kole skutečně pozitivní vliv na naše zdraví?
Počty doporučených ujetých kilometrů týdně jsou individuální, záleží na konstituci a trénovanosti sportovce - pro úplné začátečníky postačí dva až třikrát týdně několik kilometrů. Důležité je počet kilometrů navyšovat zvolna, nepřeceňovat pocit únavy, dopřát si odpočinek a regeneraci, dodržovat pitný režim.

Jak jízda na kole ovlivňuje náš pohybový aparát? Je pravda, že kloubům jízda na kole prospívá?
Jízda na kole má nepochybně pozitivní vliv na pohybový i kardiovaskulární aparát, zvyšuje jak sílu svalovou, tak rozsah pohybu u pacientů s kloubními potížemi, napomáhá tím centraci kloubu dolních končetin. Proto je často doporučována i pacientům v Revmatologickém ústavu jako doplněk celkové terapie při kloubních onemocněních.

Může také něčemu škodit? Lidé si často stěžují na bolesti zad. Čím jsou způsobeny a lze se jim nějak vyhnout?
Při některých postižení pohybového aparátu není cyklistika vhodná. V Revmatologickém ústavu např. nedoporučujeme cyklistiku u zánětlivých postižení páteře (např. Bechtěrevova nemoc) z důvodu možnosti zhoršování kyfózy hrudní páteře a předsunutého držení hlavy. Obecně může i u zdravé populace dlouhodobé přetěžování pohybování při cyklistice může způsobit bolesti zad. Je proto nutné se předem rozcvičit, dodržet správnou míru zátěže a po sportování dostatečně zrelaxovat.

Jaké kompenzační cviky bychom měli provádět poté, co se z výletu na kole vrátíme?
Poté, co se vrátíme z cyklovýletu, je vhodné procvičit páteř přímivými cviky, což jsou cviky, které mají bezprostřední vliv na správné držení těla. Nezapomeňte protáhnout prsní svaly a procvičováním svalstva pletence ramenního svaly zadní strany stehna.
Přímivého účinku dosahujeme hlavně tzv. přímivými polohami paží. Jsou to takové polohy, které stlačují lopatky vnitřními hranami k sobě a posilují svalstvo v oblasti lopatek. Druhou skupinu přímivých cviků tvoří rovné až prohnuté předklony, jimiž posilujeme zádové svalstvo procházející podél páteře a zmenšujeme tak hrudní kyfózu. Účinek těchto dvou skupin přímivých cviků násobíme jejich vzájemným spojováním v jednoduché sestavy, např. prohnutý předklon, skrčit připažmo, ruce ze stran ramen. Přímivý účinek mají i hrudní záklony prováděné aktivně, např. v lehu na břiše zvedáním horní části trupu nad zem, nebo pasívně, např. v kleku předklon, vzpažit, ruce opřít o zem a prohnout páteř: vydatně se protahuje prsní a bederní svalstvo. Při provádění přímivých cvičení musíme dbát ve zvýšené míře na přesnost. Při nepřesném a nedbalém provádění ztrácejí totiž přímivé cviky svůj příznivý účin a mohou naopak upevňovat, popřípadě i zhoršovat nesprávné držení těla. Proto se doporučuje cvičit při domácí gymnastice před zrcadlem. Před každým domácím cvičením i po něm zaujměte vědomě správné držení těla. Postavte se na celá chodidla, vytáhněte se co nejvýše, jakoby vás někdo vytahoval za vlasy na temeni, hlavu držte zpříma, nezvedejte ramena a neprohýbejte se v kříži. V tomto napjatém postoji vydržte asi 30 sekund, potom svalstvo uvolněte, ale snažte se, aby jednotlivé části těla zůstaly ve stejných polohách jako při vytažení. Celé dolní končetiny je dobře relaxovat sportovní masáží, celkovou vířivou lázní nebo střídavou koupelí (sprchou). Dolní končetiny je vhodné uložit v lehu do zvýšené polohy na cca 20 min.

Dalším problémem bývá bolest zadnice. Co s tím? Pomáhají například speciální cyklokraťasy?
Pokud se jedná jen o otlačení měkkých tkání, kdy dochází do kontaktu s tuhým sedlem, lze doporučit výměnu tuhého sedla za gelové. Cyklistické kalhoty s vložkou situaci zčásti vyřeší, ale na začátku cyklosezóny si vždy musí měkké tkáně v oblasti hýždí na zvýšenou zátěž vždy zvyknout. Pokud by se jednalo o bolest v oblasti kostrče a křížové kosti, která přetrvává po cyklistice několik dní, pak doporučujeme vyhledat odbornou pomoc fyzioterapeuta.

Co by měl jíst člověk, který se věnuje cyklistice naplno? Jak by měla vypadat jeho strava, příp. pitný režim?
Rozhodně je nutné si stravování rozvrhnout a upravovat podle typu cyklistického výkonu - tedy zátěže s tím spojené. Jiné to bude při rekreačním výletu po silnicích rovinatého kraje a jiné při přejezdech hornatého území, navíc s potřebou ujet větší vzdálenosti kvůli přesunu z místa jednoho noclehu do místa dalšího ubytování.
Samozřejmě záleží i na tom, jaké máme dispozice, tedy i trénovanost a hmotnost. Možná méně logické, ale důležité je brát ohled i na podmínky povětrnostní - tedy zda pojedeme ve větším horku, nebo naopak v chladnu. Rozhodně je třeba průběžně doplňovat příjem tekutin a to při větší zátěži formou iontových nápojů s glukózou. Je třeba hradit větší spotřebu energie. Jídlo tak jak ho vnímáme je možné jedině při přerušení cesty na delší dobu - cca hodinu po skončení jízdy lze sníst lehce stravitelná jídla (ne tedy například smažené pokrmy a luštěninová jídla) a nezapomenout dále doplňovat tekutiny - tentokrát už běžným nápojem, ideálně vodu bez bublinek. Je to proto, aby po konzumaci těžce stravitelných pokrmů nevznikla následně velká únava, případně nevolnost. Po skončení jídla je dobře pokračovat až cca za 2 hodiny - optimálně tedy spojte cyklistický výlet s prohlídkou nějaké památky a pak už opět můžete pokračovat ve své cestě.

Kam dál?

Reklama