mar1.jpg
Foto: Hana Maria Pravda
Author unknown, Public domain, via Wikimedia Commons

Její život byl víc než dobrodružný! Narodila se v roce 1916 do významné pražské intelektuální rodiny jako Hana Becková. Tatínek, právník a bývalý legionář, stál u zrodu Legiobanky, v jejímž čele stál v době první republiky řadu let. Hana už odmalička toužila stát se herečkou, a tak se soukromě vzdělávala u manželky Karla Čapka, herečky Olgy Scheinpflugové.

Ve filmu debutovala už jako sedmnáctiletá v dramatu Na sluneční straně, který režíroval spisovatel Vladislav Vančura. Ten jí dal příležitost i ve svém dalším filmu Marijka nevěrnice. Vančura byl avantgardní umělec, který tak trochu fušoval i do kinematografie, ale psaní mu šlo nesrovnatelně líp!Brzy získala Hana, tehdy ještě hrála pod svým rodným příjmením Becková, své první angažmá v divadle v Olomouci. Jeho tehdejší ředitel Oldřich Stibor, také avantgardní umělec, poslal Hanu v roce 1937 na roční stáž do divadla v Leningradu. Po návratu nastoupila nejdříve do kladenského divadla. A pak hostovala na několika pražských scénách včetně Národního divadla. Její slušně našlápnutá kariéra skončila s příchodem okupace, Hana byla totiž Židovka! Společně se svým prvním manželem Alexandrem Munkem byla deportována do Terezína. Tam stála u zrodu divadelního souboru, který tam fungoval z propagandistických důvodů. Němci chtěli světu ukázat, jak dobře se Židé v Terezíně mají! Později byla i v jiných koncentračních táborech. Musela to být odvážná žena, když se jí podařilo uprchnout z transportu smrti. Její manžel to štěstí neměl a z koncentračního tábora se nevrátil.

Po válce se provdala za herce Národního divadla Jiřího Pravdu a získala angažmá v nově vzniklém Realistickém divadle. Když se v únoru 1948 dostali k moci komunisté, rozhodli se manželé i s ročním synkem k emigraci. Uprchli na falešné pasy do Francie. Protože tam nezískali povolení k pobytu, pokračovali dál do Austrálie.

V Melbourne založili vlastní divadelní společnost Tana Company, v níž úspěšně působili sedm let. Hana tu nejen hrála, ale také režírovala. Pak dostali nabídku z Londýna a přestěhovali se do Británie, kde dostali příležitost hrát nejen v divadlech, ale i v televizi. Uvádí se, že Hana, tady pod pseudonymem Hana Maria Pravda, ztvárnila na 70 rolí. Málokdo tušil, že se jedná o českou herečku.

Hrála třeba v dětském seriálu od kouzelníku Čáryfukovi nebo v seriálu Hercule Poirot. Pro nás je zajímavé, že se objevila i v úspěšném filmu natočeném podle románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Protože často působila i v rozhlasových hrách BBC, předpokládá to, že musela být jazykově velice zdatná.Po sametové revoluci Hana několikrát zavítala i do Prahy, ale bohužel byla ve věku, kdy už žil málokdo z jejích bývalých divadelních kolegů. Dožila se úctyhodného věku 92 let. Zemřela v roce 2008 v Oxfordu, kde její syn působil na místní univerzitě.

Zdroje info: ČSFD.cz, Internet Movie Database, Wikipedie – česká i anglická mutace

Na našem webu jste si mohli přečíst:

Reklama