Manželství a vzájemné vztahy mezi rodiči dítěte do značné míry formují jeho osobnost. Ostatně dětí se hodně často učí nápodobou. Je vhodné se před dětmi hádat a na co byste si měli dát pozor?

630365ea7880dha.jpg
Foto: Shutterstock

Jednou ze stěžejních otázek je, zda je vhodné, aby se rodiče před dětmi hádali, či nikoli. Přestože se tomu mnohdy nelze vyhnout, řada lidí by zřejmě hádky před dětmi odsoudila jako nevhodné. Vývojový psycholog E. Mark Cummings ovšem pro odborný magazín Developmental Science uvedl, že když rodiče před svými potomky řeší mírný až středně závažný konflikt, mohou jim pomoci rozvíjet sociální dovednosti, podporovat sebeúctu apod. Základem ovšem je, aby si dospělí názory vyměňovali v mezích slušného chování a následně společně dospěli k řešení problému či ke kompromisu. Předvedli dětem schopnost omluvit se apod.

Vyhrocené hádky a destruktivní konflikty mohou mít na děti naopak negativní dopady. Nevhodné je do výměny názorů zařazovat slovní napadání, nadávky, dopouštět se agresivního chování, jako je bití nebo strkání, popřípadě druhému hrozit například opuštěním apod. Podle odborníka a výzkumů, na které se zaměřil, mají děti pocházející z domácností s vysokou mírou podobných konfliktů více zdravotních i emocionálních problémů, které se promítají i do dospělosti. Jsou to problémy s imunitou, deprese, sklon k rozvoji závislostí, problémy s intimitou a mnoho dalších. Dosahují horších výsledků ve škole, jsou častěji unavené, skleslé apod.

Studie zveřejněná v magazínu Demography přišla dále se zjištěním, že děti vyrůstající v rodinách, v nichž se její členové skutečně milují a mají dobré vztahy, mají větší pravděpodobnost, že dosáhnou vyššího stupně vzdělání a také je u nich větší šance, že v dospělosti vstoupí do manželství a založí rodiny.

Je zřejmé, že děti často přebírají chování od svých rodičů. Pokud se tedy v rodině hodně křičí, partneři si nerozumí apod., berou to děti jako normu a tyto vzorce si přenášejí i do dospělosti. Někdy může být i s ohledem na děti lepší možností rozvod. Vídání rodičů na střídačku může totiž mít méně negativní dopady než vyrůstání v nefunkční rodině plné zášti.

Zdroje: Developmental Science, psycholog E. Mark Cummings, Parents’ Marital Quality and Children’s Transition to Adulthood, Sciene Daily, MomsThe impact of family structure on the health of children: Effects of divorce*, Why Marriage Matters for Child Wellbeing

Čtěte také: 

Reklama