Včera jsme vyhlásili princeznovskou hádanku:

HÁDANKA

Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecilii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala a Cecilie někdy mluvila pravdu a někdy lhala.
Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravdomluvnou Anežku. Král jej zavedl do trůnní síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe, a že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom smí každé z nich položit jedinou otázku. Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem tutéž otázku:
"Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?"
Princezna sedící vlevo odpověděla: "Anežka.", princezna sedící uprostřed řekla: "Berta." a princezna sedící vpravo řekla: "Cecilie."
Princ se jen maličko zamyslel a řekl: "Ty jsi Anežka." A měl pravdu.Za správnou odpověď budeme považovat, když nám odpovíte, kdo seděl na pravé, levé a prostřední židli.


ODPOVĚĎ


Princezna sedící vlevo není Anežka, neboť by lhala. Kdyby pravdomluvná Anežka seděla uprostřed, musela by odpovědět "Anežka", znamená to, že Anežka je princezna sedící vpravo.
A můžeme určit více. Princezna sedící uprostřed nemůže být Berta, protože Anežka řekla, že se jmenuje Cecilie.

Princezny tedy seděly  takto:

pravá židle:         Anežka

levá židle:           Berta

prostřední židle:  Cecilie

 Počet správných odpovědí: 112

Počet špatných odpovědí:     22

Vylosovaný výherce:  Medvídě

 

Upozornění: milé ženy-in, zapisujte, prosím, odpovědi na námi uvedené stránky a ne pod článek. Ochuzujete se tím o případnou výhru!


Reklama