Miluju hádanky, ale ještě více mám rád stránku se správnou odpovědí. Protože hádanky mi nejdou.

otázka

Je to krásný pocit číst tajemná slova a hledat, co skrývají. Je to euforie přijít bez cizí pomoci na správnou odpověď. Jsem nadšený, když vše zapadne na své místo a odpověď se objeví jako jasný bod světla přede mnou. Bohužel ten pocit nepřichází často.

Snad nejvíce mne to mrzelo, když jsem poprvé četl Hobita. Knihu, která mne svou poetičností a způsobem vyprávění dostala na kolena. Byl jsem spolu s Bilbem hluboko pod horami na břehu podzemního jezera a bojoval o svůj život. A Glum se ptal: Kořeny má škryté v žemi, vypíná še nad jedlemi, štoupá pořád výš a výš, ale růšt ji nevidíš.

Sakra, co to může být, říkal jsem si, přemýšlel, lámal si hlavu a nepřišel na to. A dověděl se, že je to hora. Jak jsem na to mohl nepřijít, vždyť je to jasné jako facka!

Zato Bilbova hádanka mne rozčílila: Třicet běloušů na rudé líše, napřed žvýkají, potom dupají a pak stojí tiše. Co to je ta líša? To si ze mě dělá překladatel asi legraci. To slovo neexistuje. Neznám ho! V té době, kdy jsem tuhle knihu četl, ještě internet, jak ho známe dnes, nebyl. Navíc po přečtení správné odpovědi jsem zuřil. Který tvor má 30 zubů. Tedy lichý počet nahoře i dole… GRRRRR. A pořád jsem nevěděl, co to je ta líša. Teprve teď mi dal odpověď internet. Nejde o líšu, ale líchu.

Lícha, n. líha: plocha podlouhlá, na jakovéž dělí se zahrada nebo pole, je to větší záhon. (Česko-německý slovník zvláště gramaticko-fraseologický. Sestavil Fr. Š. Kott. Vyšlo 1878 v Praze).

To logiku dává, ale ta číslovka 30 mi pořád v hlavě vrtá.

I další hádanky z jeskyně jsem se snažil vyluštit a nedařilo se. Až ta poslední otázka, která vlastně není hádankou: „Co mám v kapsičce,“ kterou položil Bilbo Glumovi, mi vyšla. Prsten. Ale stejně jako Glum jsem se tím hobitem cítil být podveden. Takové vítězství netěší. Ale moc prstenu je prostě moc prstenu. A když nastane jeho čas, sám zařídí, aby se dostal na světlo světa.

Tolik z Tolkiena, ale hádanky mne provázejí celý život. Některé jsou spíše záhadami. Ale ty si necháme na jindy. Dnes je den, kdy si navzájem budeme pokládat hádanky. Pošlete hádanku s nějakým komentářem, popřípadě s příběhem, a správnou odpověď jasně vyznačte. Já vaši hádanku zveřejním a odpověď vložím zvlášť, tak aby u hádanky nebo hádanek nebyla. Více v první ranní novince.

redakce@zena-in.cz

Reklama