Slůvko robot je jedním z těch, jimiž přispěl do světového fondu lid český. Pochází z dílny slavného spisovatele Karla Čapka. A ačkoliv je robot sám o sobě primárně bezpohlavní, je slovo pohříchu rodu mužského. A tak byli roboti často zobrazováni a vnímáni jako muži. Není proto divu, že vznikla potřeba, především mezi autory sci-fi, nějak označit roboty s výrazně ženskými rysy. Vznikl tak pojem femobot.

 

 

 

 

Je android muž?
Ovšem jak robot, tak femobot jsou bytostmi čistě mechanickými. S rozvojem biotechnologií se nejdříve opět na poli sci-fi objevili takzvaní androidi - povětšinou uměle vytvořené organismy s mechanickými prvky. Takový android má obvykle více či méně živé tkáně, je ovšem vyroben - nerodí se. O tom, zda-li má či nemá vlastní vědomí a duši, se mezi autory sci-fi vedou rozsáhlé spory. Stejně jako o to, zdali je pojem android jaksi bezpohlavní, stejně jako robot, či zda vzhledem ke svému řeckému původu ze slůvka anér - muž označuje muže.

Umělá žena
Britští spisovatelé Gwyneth Jones a Richard Calder na základě řeckého gyné - žena - zavedli pro označení ženských „androidů“ slůvko gynoid. Příliš populárním se však tento pojem nestal, stejně jako ještě méně užívané feminoid. Ne tak ovšem myšlenka uměle stvořené ženy - ta je populární už od dob starověkého Řecka, kdy se Pygmalion zamiloval do sochy Galatey a milosrdná Afrodíté ji přivedla k životu.

Irsko - Lady Eleanor Talbot

První femobotky
Další pokusy o stvoření umělé ženy se táhnou celou historií lidstva a lze je v podstatě rozdělit na dva proudy - ženy mechanické - tedy v podstatě roboti, jako byla například žena hrající na loutnu, vytvořená v 16. století italským vynálezcem Gianellim Torrianem, či hudebnice z dílny švýcarských mistrů Piera a Henry Drozů z 18. století, a ženy organické - tedy alchymističtí homunkulové, jejichž existence ovšem nebyla nikdy prokázána.

O čem sní?
Už autoři dob minulých uvažovali nad tím, nakolik budou takovéto uměle stvořené bytosti cítit a vnímat a jaký bude jejich vztah k „normálním“ lidem. Moderní sci-fi literatura pak problematiku androidů - potažmo gynoidů - zpracovává velmi ráda. „Budou mít tyto bytosti vlastní přání? O čem budou snít? A jak se začlení do společnosti lidí?“ ptá se Philip K. Dick ve svém slavném díle Sní androidi o elektrických ovečkách? (zfilmováno jako Blade Runner).

 

 

Vize budoucnosti jsou různé - zatím to však vypadá na to, že nás čeká spíše zakomponovávání umělých, ať už mechanických nebo biologických, doplňků do našich těl než výroba jiných živých bytostí. Vlastně k tomu už dochází, i když zatím ze zdravotních důvodů - známe umělé klouby, obratle, kardiostimulátory i různé umělé části orgánů či přímo orgány. Týmy vědců vyvíjí mechanické protézy, které dokážou reagovat na nervové impulsy i biologické tkáně. Zkrátka je možné, že se v budoucnosti samy staneme gynoidy...

 

Radox

Nechala byste si do těla vmontovat nějakou umělou součástku, kdybyste nemusela? Třeba posilovač svalů? Lepší oči? Upravený žaludek? Chtěla byste mít doma „mechanickou ženu“? Myslíte, že budou někdy umělé ženy konkurovat těm skutečným?

 

 

 

 

 

 

 

Reklama