625011ae37abfobrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Podle průzkumů chodí ke gynekologovi jen málo žen nad 50 let. Máte i vy tuto zkušenost s pacientkami?
Málo bych neřekl, ale je pravda, že s věkem bohužel klesá účast žen na preventivních prohlídkách.

Proč se to podle vás děje?
S přibývajícím věkem je část žen přesvědčena o tom, že pokud nemají po menopauze žádné potíže, a například již omezily, nebo vůbec nežijí aktivním sexuálním životem, že vlastně na gynekologii již nemusí. Je to samozřejmě omyl a taky škoda.

Gynekologie je preventivně orientovaný obor a na pravidelných prohlídkách můžeme včas odhalit časná stádia závažných onemocnění. Ať už onkologických, nebo třeba osteoporózy. Nebo obtěžujících potíží, které ženám znepříjemňují život, jako například inkontinence. Gynekolog je takový průvodce ženy ne „od kolébky k hrobu“, ale minimálně od začátku sexuálního života po konec života jako takového.

Jak byste doporučoval ženy k preventivním kontrolám přesvědčit?
Roli hraje samozřejmě osvěta. A jak známo, opakování je matka moudrosti. Domnívám se také, že si pacientky postupně vychováváme. Zdravotnictví je zprivatizované téměř 30 let a vidím to na své klientele. Ženy, které ke mně začaly chodit například ve 30 nebo 40 letech, nemají problém v pravidelných návštěvách pokračovat. Bez ohledu na to, že je jim dnes o 30 let více. Použít metodu známou z jiných pojistných systémů a produktů, tedy bonus – malus nebo „cukr a bič“, neměla odvahu zavést žádná politická reprezentace. Zbývá tedy bonifikace, tedy ten cukr bez biče. Zvýhodňovat ty pacientky, které se preventivních programů účastní. Data o nich zdravotní pojišťovny mají.

Jaká vyšetření by měly u gynekologa pravidelně podstoupit a proč?
Při preventivních prohlídkách je ženě vyšetřena malá pánev pohmatem, často vaginálním ultrazvukem, kde prohlédneme dělohu a vaječníky a jejich okolí. Také je proveden stěr na onkologickou cytologii z hrdla děložního. Cíleně se dotazujeme a odesíláme ženy i na další vyšetření v rámci screeningových programů. Na mamografická vyšetření, která vyhledávají ženy s co nejčasnějšími stádii karcinomu prsu. A tam, kde nebyl u registrujícího praktického lékaře proveden test na skryté krvácení ve stolici, tak distribuujeme i testy na toto vyšetření. Může včas odhalit kolorektální karcinom.

Pokud ženě dejme tomu do 50 let věku vycházel cytologický test stále negativně, a ona už teď třeba ani sexuálně nežije, může se u ní rakovina děložního čípku i tak rozvinout? 
Ano. Stěry z hrdla děložního jsou důležité i u žen, které již např. léta nemají pohlavní styk. Z dob, kdy jej provozovaly, mohou mít „spící“ HPV 6253fc219bfb8obrazek.jpgviry. Ty se aktivují i po 10, 15 i více letech a mohou za tzv. druhý vrchol výskytu rakoviny hrdla děložního, laicky čípku. Ten nastává kolem 68. roku věku.

Ale nerad bych, abychom problematiku preventivních prohlídek a gynekologie jako oboru zredukovala jen na problematiku hrdla děložního. Jsou i další závažná onemocnění ženských pohlavních orgánů spojená s vyšším věkem. Obecně, čím vyššího věku se dožijete, tím větší je pravděpodobnost, že se dožijete i nějakého onkologického onemocnění. Bez ohledu na to, zda jste muž, nebo žena. A je důležité jej zachytit co nejdříve.

Takže lze říci, že se riziko rakoviny děložního čípku týká žen v každém věku.
Ano. Netýká se jen žen před zahájením sexuálního života. Výrazně je pak riziko zredukováno u žen naočkovaných některou z vakcín proti onemocněním spojeným s HPV infekcí. Horní věková hranice onemocnění ale neexistuje.Jak rychle se rakovina děložního čípku vyvíjí? Jsou to roky, měsíce?


Ačkoliv jsou popsány jednotlivé kazuistiky o rychlých karcinomech čípku, obecně je to otázka několika let.

Je cytologie dostatečnou prevencí?
Cytologické vyšetření je zlatým standardem v populačním screeningu, který pokrývá většinu populace. Má vysokou specificitu (málo falešně pozitivních výsledků) a nižší senzitivitu, která se liší podle laboratoří od 60 do 95 %. Tedy nezachytí všechny předrakovinné stavy. Proto je frekvence těchto vyšetření vyšší a je doplněna kolposkopií, tedy vizuálním vyšetřením a zhodnocením čípku a anogenitální oblasti.

Která žena a jak často by měla podstoupit HPV DNA test? 
Od loňska zdravotní pojišťovny hradí tento test i zdravým ženám při preventivní prohlídce ve věku 35 roků (+364 dní) a 45 roků (+364 dní). Dále je test vyžíván při rozhodování o stupni postižení čípku, při kontrolách po konizacích čípku a samozřejmě si je může žena uhradit mimo systém veřejného zdravotního pojištění.

V čem se liší od cytologie, co se výstupů z vyšetření týče?
Pokud test na DNA HPV vyjde negativní, má žena poměrně velkou jistotu, že rakovinou hrdla děložního neonemocní v příštích 3 letech.

Některé ženy mohou mít strach z případného pozitivního nálezu.  Pokud HPV DNA test odhalí, že je něco špatně, znamená to automaticky, že má žena rakovinu? Nebo díky pozitivnímu nálezu v testu nemusí k rakovině vůbec dojít?
Víte, přítomnost viru neznamená klinické onemocnění, natož rakovinu. Je to jako když budete mít PCR test na Covid 19 pozitivní. Neznamená to, že už ležíte na JIP, a jste odkázána na podporu dýchání. Spíše to má zacílit naši pozornost na tyto ženy. Měli bychom jim věnovat zvýšenou pozornost a náležitou péči. Většina žen se umí s výskytem rizikových HPV virů vyrovnat sama vlastní imunitou a zbavit se jich. Ty naočkované to umí lépe a rychleji.

Zdroj informací: MUDr. Aleš Skřivánek, PhD.

Čtěte také: