Je faktem, že český člověk není zvyklý dbát o svoje zdraví. Preventivní programy dřív nebyly, volno na návštěvu lékaře je problém, a navíc málokdo zná houštinu nařízení, doporučení a vyhlášek a tuší, kam a jak může zajít. V důsledku toho nejsou výjimkou ženy, které navštíví gynekologa poprvé v těhotenství.  

Proto jsem navštívila paní MUDr. Marii Vorlovou, zkušenou gynekoložku, která mi zodpověděla několik otázek ohledně preventivní péče.

Kdy by měla žena poprvé navštívit gynekologa?

"To záleží v první řadě na potřebách dospívající dívky. V případě jakýchkoliv obtíží neexistuje žádné věkové omezení. Jinak pokud jde o preventivní péči, lze uvažovat o první návštěvě gynekologa ve věku patnácti let. Nejzazší termín první návštěvy je věk osmnácti let. Kdy žena (nebo spíše dívka) ordinaci navštíví, záleží v tomto období zejména na její vyspělosti a na dalších okolnostech."

Mezi "dalšími okolnostmi" mi paní doktorka uvedla zejména potřebu antikoncepce, kterou lze předepsat již v tomto věku. Platí tady ovšem, že antikoncepci může dostat i dívka mladší, ne však jako ochranu před početím, ale z léčebných důvodů.

Co můžeme při prohlídce čekat?  Při první prohlídce se udělá podrobná anamnéza, následuje klasické vyšetření gynekologické včetně vyšetření na mykózy a další "roztomilosti" z poševního prostředí. Gynekolog by měl udělat vyšetření prsů, obvykle se provádí i vyšetření ultrazvukem a do prohlídky správně patří i vyšetření rektální, které se ale většinou dělá jen v případě, že pacientka trpí nějakými obtížemi. Za sebe můžu říci, že ačkoliv chodím na prohlídky pravidelně, rektální vyšetření jsem podstoupila všehovšudy jednou.

Jak často se mají návštěvy opakovat?

"Preventivní prohlídku by měla žena absolvovat jedenkrát ročně. Tato prohlídka je plně hrazena zdravotní pojišťovnou a je v zájmu každé ženy, aby si hlídala její termín. Pokud se při prohlídce objeví nějaký problém, jako jsou například myomy nebo cysty, pak se intervaly mezi prohlídkami zkracují na půl roku nebo i na tři měsíce, podle potřeby a stavu pacientky."

Celé naše povídání jsme zakončily rozhovorem ohledně samovyšetření a vyšetření prsů. Dozvěděla jsem se, že kromě vyšetření gynekologem, které probíhá při preventivní prohlídce, by žena měla provádět i samovyšetření, a to pravidelně, nejlépe po každé koupeli nebo v jiném vhodném intervalu. Na vyšetření pomocí mamografu je nárok od 45 let, a to jedenkrát za dva roky. Pokud se objeví nějaký nález při samovyšetření, musí žena neprodleně navštívit lékaře, který provede vyšetření v ambulanci. Na jeho základě pak proběhne cílené vyšetření s diagnózou ověření nálezu a v případě potřeby lze například střídat mamografové vyšetření s ultrazvukem.

Jak vidíte, na gynekologii nemusíte chodit vyzbrojeny doporučením praktického lékaře, stačí si jen poznačit termín poslední návštěvy a pak si ji za rok zopakovat. Prevence se v tomto případě určitě vyplatí.

Reklama