Na přijetí na střední školu mají školáci jeden pokus. Podávají jednu přihlášku. To v důsledku znamená, že se rodiče i deváťáci snaží vybírat školu tak, aby se na ni jejich děti dostaly. To znamená, že problémy měly již loni tzv. prestižní gymnázia, která jsou známá jak vysokou náročností učiva, tak přijímacích zkoušek.

Při vládnoucí opatrnosti jsou tedy voleny jistoty. Hlavně aby se dítko někam dostalo a byl klid. Keplerovo gymnázium mělo loni problém s naplněním třídy, protože se sešlo tak málo přihlášek, že i při přijetí všech stále zůstávala volná místa.

Na stranu druhou pražské hotelové školy zažily příval studentů, který o několik stovek přesahoval nabídku volných míst v prvních ročnících. Rozhodnutí o jednokolových přijímacích zkouškách se tedy ukázalo jako ne zcela šťastné.

Ruka trhu je však mocná, a tak se rozhodla gymnázia přejít do ofenzívy a nenechat se letos zaskočit. Gymnázia, alespoň ta v Praze, vymyslela reklamní kampaně. V rádiích jsou slyšet studenti gymnázií, kteří ve spotech promlouvají o tom, jak se mají na tom kterém gymnáziu dobře, jaký skvělý kolektiv mají a jak je škola vůbec bezva.

U jižní spojky můžete zahlédnout billboard, na kterém stojí něco o tom, že Máš přijít mezi nás! Tržní prostředí tedy vstupuje do školství nejen prostřednictvím soukromých škol, ale také jejich reklamy.

Aurecon - 1. surcot

Přitom se dá očekávat, že boj o studenty se bude stupňovat, protože nabídka skutečně převyšuje poptávku a dotace od státu jsou měřeny právě od počtu žáků (i u soukromých škol). Rodiče s malými dětmi čekají zajímavé časy, až budou za pár let uvažovat, kam svoje děti dát, protože se dá očekávat, že souboj škol se bude rozvíjet dále i v nabízení výhod, které svým potenciálním studentům-zákazníkům nabídnou.

Je ovšem otázka, co nového nabídne studentům střední odborná škola a gymnázium v Praze na Ortenově náměstí. Soukromá škola má podle zpravodajského serveru Aktuálně na svých stránkách nejen zajímavou, neetickou a pro školu jednostranně výhodnou smlouvu, podle které student nesmí přerušit docházku, aniž by zaplatil vysoké sankce, ale také diktátorskou ředitelku se školními pravidly, která hraničí nejen s dobrými mravy.

Školné je určeno na 20 tisíc za rok, navíc však studenti platí 200 korun za opravnou zkoušku, 1200 korun za druhý opravný termín. Navíc se na škole provádějí testy moči na přítomnost látky THC z marihuany. Pokud je test pozitivní, student je vyloučen ze školy a musí uhradit školné do konce svého studia.

S novináři Aktuálně ředitelka odmítla mluvit, kdo jim poskytl informace, vystavil se možným represím a sankcím vedeným proti němu vedením školy. Co všechno je dnes možné si přečtěte ZDE, a až nastane okamžik, kdy budete dávat svoje dítě na střední školu, zjistěte si o ní před tím co nejvíce informací.