Většina z vás již o grafologii slyšela, četla nebo se i setkala s grafologickým posudkem, ať již například v některém z časopisů nebo z více či méně odborných publikací. Co ale vlastně grafologie je? Má smysl?

Není to jen šarlatánství, nevědecká metoda, něco jako věštění z ruky, vykládání karet nebo sestavování horoskopů? Opravdu se z písma dá vyčíst povaha člověka, jeho sklony nebo dokonce i sklon k psychickým poruchám?

Stručně řečeno – dá, ať už tomu chcete věřit, nebo ne. Studium grafologie bylo mým letitým snem, který jsem z nedostatku času odsouvala a začala jsem proto grafologii studovat (čtete dobře, skutečně studovat) teprve nyní a moc ráda bych vám o ní napsala aspoň pár slov a přiblížila ji nejen všem vám, které se zajímáte o psychologii a vědy s ní spojené, ale hlavně všem těm, které se na grafologii a podobné „pavědy“ dívají skepticky.

Koneckonců, která z vás by si nechtěla z písma „přečíst“, jestli zrovna váš miláček nemá v písmu schovanou nějakou nepříjemnou vlatnost, která může vyplout na povrch až později a která by vám vadila, nebo si omrknout písmo šéfa a podle toho najít nejlepší způsob, jak s ním jednat.. V každém případě proniknete svému okolí trochu pod kůži a lépe ho poznáte...

Grafologie je diagnostická metoda, která z písemného projevu pisatele mapuje v širokém záběru strukturu a dynamiku jeho osobnosti . Grafolog hodnotí jednotlivé znaky písma, např. tlak písma, sklon, velikost atd. Možná vás překvapí, že v této fázi hodnocení písma (analýza písma) používá grafolog ke své práci úhloměr, pravítko, počítačku a grafologické tabulky (řeknu vám, že nejsem žádný kamarád s číslama, ale tady počítám, až se ze mě kouří..)

V praxi je grafologie používána nejčastěji při řešení personálních otázek, mnoho personalistů používá grafologii jako metodu při výběrových řízeních, kdy ručně psaný životopis nebo ještě lépe jiný souvislý text bývá často vyžadován jako jeden z podkladů při výběrových řízeních. Firmy často zadávají grafologovi vypracování posudku, ve kterém požaduje zaměření se na určitou vlastnost nebo soubor vlastností či schopností, které pro danou pracovní pozici vyžaduje; často se tato metoda používá při sestavování pracovních týmů.

Mnozí personalisté jsou sami v grafologii vyškoleni, zejména se jedná o personalisty a personální manažery mladší věkové skupiny. Na vysokých školách s obory zaměřenými na řízení lidských zdrojů, personalistiku, vzdělávání dospělých a psychologii je grafologie přednášena. Absolventi těchto oborů jsou tedy již nejenom obeznámeni o grafologii, ale mnoho z nich se jí věnuje v hlubším měřítku, protože chtějí obstát na současném trhu práce a prosadit se ve své profesi většími znalostmi a dovednostmi. Je to určitým zvýhodněním právě nastupující generace do praxe.

V kursu, který od září jednou měsíčně navštěvuji, jsme samé ženy. Možná je to tím, že ženy víc inklinují k psychologii, pronikání do hloubky a podstaty vztahů. V grafologii je však paradoxně situace obdobná jako třeba v kulinářství – v mnoha případech jsou ženy výbornýími kuchařkami, ale ti nejlepší kuchaří bývají muži. Stejně tak je tomu v grafologii – naši nejlepší současní grafologové jsou muži..

V současné době lze grafologii studovat zcela běžně při zaměstnání, na mateřské dovolené, o víkendech ve většinou dvou – až tříletých akreditovaných kursech pod vedením zkušených grafologů. Nezbytným je alespoń minimální kurs psychologie osobnosti, na který narazuje tzv. analýza písma, tedy vlastní rozpitvání textu na jeho i ty nejmenší částečky.

Grafolog si všímá rozložení písma na listu papíru, sklonu a rozestupu řádek, velikosti a rychlosti písma, diakritiky, umístění podpisu a mnoha dalších znaků, z nichž každý vypovídá o určité stránce osobnosti – charakterových vlastnostech či sklonech. Na základě zpracované analýzy nastupuje druhá, neméně náročná část – tzv. syntéza, kdy se všechny zjištěné znaky a jim odpovídající psychologické vlastnosti setřídí a sestaví se závěrečný grafologický posudek.

Troufáte si odhadnout, jak dlouho trvá – i zkušenému grafologovi – sestavení jednoho posudku? Nebudu vás napínat – zabere to i osm až deset hodin... Už na sobě začínám cítit profesionální deformaci – to byste se divily, co se dá vyčíst ze šéfova podpisu, v práci mi už nedávají raději číst nic psaného rukou....