Svojí rubrikou s finanční poradkyní je Žena-in naprosto ve světovém trendu. Stejně jako u nás, i ve světě obvykle ženy "drží" domácí kasu. Vždycky rozhodovaly tak říkajíc v malém, ale jakmile šlo o větší finanční vklady, jako je privátní životní nebo penzijní pojištění a větší podnikání, býval na tahu muž. Ale v posledních letech se v peněžním světě mnoho změnilo. Banky a spořitelny zaznamenaly vzrůstající počet aktivních klientek. Privátní banky mají rády ženy, které se umí o své peníze "brát". A tak privátní finanční specialistky a poradkyně, jako ta "naše", mají dnes skutečně konjunkturu. Téma ŽENY A PRACHY je zkrátka hit v bankovnické praxi.
Proč se ženy obracejí raději na privátní poradkyně? Zkušenost ukazuje, že etablované bankovní ústavy nabízejí a někdy až vnucuji, jen své vlastní produkty a objektivně "poradit" vám ve skutečnosti nechtějí. O kvalitě poradenství tu nemůže být řeč. Dosud byli nezávislí poradci převážně muži. „Ale ženy mají raději jako poradkyni ženu,“ říká berlínská specialistka z firmy FAIR LADIES. „My ženy máme jiný obchodní jazyk," vysvětluje. „A mnohé ženy se nestydí víc ptát, když jejich obchodní partner je žena." Jako základní kritérium u finančního poradenství se osvědčuje důvěřovat jen těm, kteří poslouchají vaše osobní přání a potřeby a nabízené produkty vysvětlují tak dlouho, až jste skutečně všemu porozuměly. Tenhle tip je ostatně vhodný i pro muže. U Fair Ladies je víc než čtvrtina zákazníků mužského pohlaví...
Mnohé privátní banky s tradicí se dnes obracejí speciálně k ženským zákazníkům, jako např. už v roce 1674 založená privátní banka B. Metzler seel. Sohn & Co ve Frankfurtu nad Mohanem podporuje novou projektovou skupinu Poradenství pro ženy. Pořádají pravidelné semináře určené ženám s vyššími příjmy. Dovedou poradit ženám, jak vhodnými strategiemi vyrovnat v průměru nižší výdělky (stále ještě) i to, že ženy často obětují svou kariéru péči o rodinu. Můžete se dozvědět, jak se zajistit na "stará kolena" atd.
Řada bank má velmi výhodné formy pojištění pro ženy, od mnohem nižší sazby pojištění automobilu (ženy řídí lépe nebo možná opatrněji než muži ve všech věkových kategoriích, platí tedy méně) až po již zcela klasická "zlevnění" při životních pojistkách. Protože ženy žijí v průměru déle, je jejich rizikový příplatek nižší a vyplacené prémie na konci smlouvy mnohem vyšší. Proto je dobrá rada, jak pro manželské páry, tak pro páry žijící na "psí knížku", uzavřít životní pojištění na jméno partnerky.
Mnohé speciální ženské poradny jsou i na Internetu. Můžete si koupit akcie, které podporují ženské podniky a projekty. Zkrátka finanční svět objevil ženy jako solventní zákaznice. A ženy objevují finanční svět, jak ukazuji i stránky Ženy-in.

Věra Souradová, USA