Klinika nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádala 24. května 2012 Glaukomový den, kterým chtěla upozornit na důležitost prevence onemocnění zvaného Glaukom (zelený zákal), a nutnost správného měření nitroočního tlaku. V rámci Glaukomového dne bylo nabídnuto všem zájemcům bezplatné měření nitroočního tlaku nejpřesnější metodou, kterou je dnes dynamická konturní tonometrie.

vysetreni

V tento den specializované pracoviště navštívilo 182 zájemců, z toho bylo zachyceno 49 pacientů se zvýšeným nitroočním tlakem, kteří budou následně na naší klinice vyšetřováni stran glaukomu (gonioskopie, perimetrie, oční pozadí, ev. vyšetření Heidelberským retinálním tomografem). Přišlo na kontrolu i 7 pacientů, kteří se již s onemocněním léčí, u nich byl zaznamenán nitrooční tlak s terapií antiglaukomatiky v normě. Pozitivní bylo, že lidé na prevenci slyší a jsou si vědomi i rodinné zátěže, která hraje významnou roli při vzniku glaukomu. Takovýchto zájemců bylo 13 a budou nadále v našich ordinacích sledováni.

Glaukomový den přivedl do ordinací zájemce s různými očními obtížemi a přispěl i k dalším zjištěním. Zájemci byli objednáni k následným potřebným vyšetřením pro upřesnění diagnostiky:

  • Katarakta 9
  • Věkem podmíněná makulární degenerace 3
  • Syndrom suchého oka 3
  • Vyšetření refrakční vady 6
  • Šilhání 2
  • Vyšetření pro zákaly, mžitky před očima, Diabetes mellitus v anamnese 5 (hrozí postižení sítnice)
  • Ojediněle alergické conjuctivitidy, onemocnění víček, endokrinní orbitopatie

Dalších 30 zájemců již nebylo možné ve vymezených hodinách vyšetřit a byli objednáni opět zdarma na dané termíny.

Glaukom je chronické, progresivní a nereversibilní onemocnění očí, charakterizované zvýšeným nitroočním tlakem, úbytkem vláken zrakového nervu a tudíž poškozením zrakového nervu s charakteristickými defekty v zorném poli. Bez léčby může vést glaukom ke slepotě nebo těžkému poškození zraku.
Glaukom patří celosvětově na čelné místo příčin slepoty- podílí se 13%. Přibližně 1,5-2% populace nad 40let věku má glaukomové poškození zrakového nervu spojené se ztrátou vidění a zorného pole.

Vzhledem k velkému zájmu lidí o vyšetření nitroočního tlaku zvažuje vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně opakování Glaukomového dne, pravděpodobně na podzim tohoto roku.

Těší nás zájem médií, které se problematice Glaukomového dne věnovaly a spolupodílely se tak na prevenci vzniku tohoto závažného očního onemocnění. Za to děkujeme.


Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Má 30 odborných pracovišť s centry vysoce specializované péče. Má statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a onkologického centra. Disponuje 964 lůžky, v roce 2011 zaměstnávala 2 923 lidí, bylo provedeno 1 395 426 ambulantních ošetření a vyšetření, hospitalizováno bylo 27 507 pacientů. Její pracoviště jsou výukovými základnami LF MU. Plní vědecko-výzkumné úkoly, provádí klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Realizuje unikátní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC).

Reklama