Adolphe Charles Adam (1803–1856) se narodil se v Paříži v rodině profesora  pařížské hudební konzervatoře. Spolupráce s libretistou Eugènem Scribem mu přinesla úspěch a připoutala jej k divadlu. Napsal padesát oper, z nichž se nejvíce hrála opera Kdybych byl králem a také Postilión z Lonjumeau, a čtrnáct baletů. Mezi nejvýznamnější patří balet Faust  (choreografie  A. J. Deshayes, 1833), Dcera Dunaje (choreograf  Filippo Taglioni, 1836), Mohykáni (choreograf Nicola Guerra, 1837), Giselle (choreograf J. Coralli a též Perrot, 1841), Kráska z Gandu (choreograf  F. D. Albert, 1842),  a další, dnes už zcela neprovozované díla.

 

Adam byl obdařen neúnavnou energií a komponoval s neobyčejnou lehkostí. Ve svých neuveřejněných Pamětech říká na jednom místě, že hudba pro Giselle byla zkomponována za týden, na jiném místě, že za tři týdny. Je to typické dílo romantické éry a i takový tvůrce jako je Petr Iljič Čajkovskij si hudby k Giselle velice cenil. V díle Adama dosáhla romantická baletní hudba svého vrcholu a skladatel byl v té době  považován za absolutního mistra a lze říci, že neměl konkurenta.

 

Základní myšlenkovou osou tohoto romantického příběhu je víra v lásku, která překoná smrt.  Mladá Giselle žije s matkou, která se nesmírně strachuje o její křehké zdraví. Proto s nevolí shledává, že dívka se zamilovala do mladíka, jehož stav je vysoko nad společenským postavením vesnické dívky.  Láska přináší sladké hrozny i nedobré důsledky – dívka neunese zklamání z nerovnosti a umírá. Její milý Albert  se však nemůže s její smrtí smířit a neustále chodí k jejímu hrobu.

 

Tento dramatický rámec, nabízející velikou inspiraci, A. Ch. Adam naplnil množstvím hudebních čísel, které řadí balet Giselle k dílům,  jež označujeme za trvalý odkaz klasického baletního dědictví. Pro dnešní vnímání je však nutné přijmout licenci uměleckého zobrazování, charakteristické pro romantického období a speciálně přísný kánon vyjadřování baletního umění. Romantická tanečnice se stala ideálním obrazem, nejen jevištním typem. Taneční umění se přesvědčivě stalo specifickým prostředkem ke sdělení dramatického děje, který v romantickém baletu znamenal rovnováhu mezi obsahem a formou.

 

K novému nastudování baletu Giselle přizvalo vedení baletu Národního divadla v Praze  mladého, ale zkušeného choreografa a pedagoga Christophera Hampsona z Velké Británie.

 

„Ve své verzi, kterou jsem výhradně připravil pro pražské publikum, chci především prezentovat čisté taneční linie, nepřerušované manýristickými gesty posouvajícími děj obvykle kupředu. Okouzlující Praha ke mně „vysílala“ rovněž výrazné inspirativní impulsy k celkovému výtvarnému pojetí, které by zachytilo subtilní atmosféru této inscenace, pro jejíž realizaci jsem sestavil také tým svých spolupracovníků, zejména Bruce Frenche (výtvarník scény). Režijní a choreografická stránka jsou v mé verzi navzájem velmi spjaty – standardní choreografický „jazyk“ se pokusím představit divákům v nové pohybové dynamice, založené na rozmanitém krokovém „textu” a eleganci, abych zdůraznil univerzální a nadčasovou hodnotu klasické umělecké virtuozity,“ říká. Ch. Hampson – choreograf a režisér nového nastudování.  

Rovněž působí jako baletní pedagog, v Praze pravidelně hostuje v Laterně Magice, Národním divadle a na seminářích mistrovských kurzů International Ballet Masterclass in Prague, pořádaných slavnou balerínou českého původu Dariou Klimentovou.

 

Na scéně používající dekorativnost secesního ornamentu se pohybují tanečnice a tanečníci v stylizovaných krojích, v elegantních dobových róbách i rozevlátých „rusalčích“ závojích (Bruce Frenche). Tato směs – abych použila charakteristický příměr – je spíš lehkou kolínskou než kvalitním parfémem, kde je možné vysledovat jemné valéry jednotlivých komponentů. Nikoho neuráží, ale není pro jevištní dění partnerem. 

 

Choreografie Ch. Hampsona  vytvořena dle dobových interpretací J. Coralliho, J. Perrota, M. Petipy nabízí interpretům velký registr klasických figur. Je to inscenace plná tanečních, technicky dokonale vystavěných kreací  i dobrých hereckých akcí. Baletní řeč klasických děl nedává možnost herecké metafory, a tak bohužel se vkládají posunky, což je problémem i tohoto představení.
Záměrně jsem si nevzala na pomoc program. Moje snaha  přijmout sdělení jen prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarna, však nebyla korunována úspěchem. Jenomže ambicí baletního projektu není pouze dokonale a srozumitelně referovat děj, ale v první řadě zasáhnout smysly. Kdo byl účasten druhé premiéry 3. 4., byl svědkem dobré a poctivé taneční práce sólistů i sboru ND.

 

Jako Giselle  se představila Zuzana Susová (první sólistka baletu ND)  a  Alberta tančil Alexander Katsapov (první sólista baletu ND).  Křehcí a krásní sólisté jsou dokonalým párem a svým sugestivním  projevem si několikrát vysloužili potlesk na otevřené scéně.

 

Ostatní postavy baletní pohádky byly rovněž vytvořeny s citem a technicky na výši. Stejně tak sborové scény byly potěšením pro milovníka klasického baletu.

Idylická krajina s vinohrady, dívky s květy ve vlasech, halali a vznešená společnost na lovu. Všechno tak krásné a na hony vzdálené naší šedivé uspěchané době. Romantický hřbitůvek a kouzelný svět víl  je pohlazením po duši diváků a hlavně divaček. Jak ráda by to každá z nás alespoň jednou zažila. Lidé ke svému životu potřebují únik. A když je to útěk do snů, kde je cit skutečný, vztahy pěkné a krajina svěží – je tento pobyt mimo realitu léčivý.


Tak alespoň na dvě hodiny: do divadla! Na Giselle.

 

Když už budete v Národním divadle,  podívejte se na výstavu s názvem POSEDLOST baletkou a zase BALETKOU  od akad. mal. Jana Kunovského. Jeho obrazy a kresby inspirované Terpsichorou  (múzou tance) jsou k vidění do 3. května 2004 v Národním divadle na I. a II. balkoně historické budovy.

Reklama