Prevence je sice nejlepší cesta ke zdraví, ale nejkratší cesta vede přes prevenci cílenou. Proto k poznání, jak se bránit některým chorobám, stále více přispívají preventivní genetická vyšetření.

Metal - aliance

Současný trend medicíny je jasný – vyšší důraz na jedinečnost každého z nás a předcházení vzniku chorob namísto léčení jejich důsledků. V genech máme zapsanou nejen barvu očí, tělesnou výšku, či zda budeme pravák nebo levák, ale také naše sklony k různým nemocem. Budeme ohroženi onemocněním srdce? V jakém stavu budou naše cévy a co hustota kostí? Poznání vyššího rizika k nemocem nám umožňuje včas upravit životní styl a díky tomu oddálit či zamezit propuknutí těchto chorob. A právě proto Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE ve spolupráci se společností GHC GENETICS, která se specializuje na genetická vyšetření zaměřená na diagnostiku a prevenci častých civilizačních onemocnění, připravila programy zaměřené na stav srdce, cév a kostí klientů ZP METAL-ALIANCE.

Společně proti osteoporóze

Včasnou prevencí ke zdravějším kostem žen je motem i názvem programu zaměřeného na prevenci osteoporózy. Tato metabolická kostní choroba se v důsledku úbytku vápníku a dalších minerálů projevuje bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšováním tělesné výšky, nižší pohyblivostí a vytvořením hrbu. I když některé faktory, které se na rozvoji osteoporózy podílejí, ovlivnit nedokážeme (pohlaví, geografické vlivy,…), na jiné reagovat můžeme. A čím dříve, tím lépe.  Proto nabízí ZP METAL-ALIANCE svým klientkám ve věku od 40 do 60 let možnost zapojit se do projektu, ve kterém na ženy se zvýšeným rizikem nebo dokonce s již počínající osteoporózou čeká podrobné interní vyšetření a genetické vyšetření zaměřené na zjištění vrozených dispozic k rozvoji osteoporózy.  Podle výsledků pak bude každé zúčastněné ženě doporučena individuální prevence, zahrnující úpravu životního stylu, případná další vyšetření či léčba.

Srdce je základ

Další projekt určený pro muže i ženy ve věku od 18 do 60 let se zaměřuje na kardiovaskulární choroby, které patří k nejčastějším příčinám úmrtí nejen u nás (v ČR kolem 60 %). Vždyť na správné činnosti našeho srdce i cév závisí funkce všech ostatních orgánů a ruku na srdce, náš životní styl ani prostředí srdce moc nešetří. Kromě toho nevýhodou kardiovaskulárních onemocnění je, že první příznaky nepoznáme, protože nás zkrátka nebolí. Nejčastějším projevem kardiovaskulárních poruch jsou trombóza, ateroskleróza a vysoký krevní tlak. K těmto stavům se pak přidávají komplikace typu plicní embolie, cévní mozkové příhody či srdečního infarktu. Vyšetření vrozených dispozic umožňuje včas nastavit nejvhodnější prevenci a jejím dodržováním dokonce zabránit propuknutí nemoci či jejím komplikacím.

Pokud si svého zdraví vážíte a prevence pro vás není prázdným pojmem, zapojte se do programů Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE. Bližší informace získáte na infolince 844 125 124 a na www.zpma.cz.

Metal - Aliance

Reklama