genetika

Jablko nepadá daleko od stromu - hovoří tohle přísloví jen o vzhledu a fyzické výbavě člověka, nebo poukazuje i na dědičnost ve způsobu myšlení? Neříkejte mi, že vás tahle otázka nikdy nenapadla. Bude syn masového vraha také masovým vrahem? Zdědí potomek vynálezce a génia jeho intelektuální schopnosti? Důkazy, že se podobné věci dějí, jsou hmatatelné.

Každý se už někdy setkal s výkřikem například své pramáti: „Přesně takhle by to řekl můj děda!" Ale o tom, že dědíme povahu, můžeme spekulovat i z dalších náznaků - krásně je to vidět třeba na hereckých či politických klanech: Jak geniálními herci jsou například Hrušínští a jak talentovanými politiky Kennedyové.

Jeden příklad za všechny

Když sáhnu do domácího rybníčku, napadne mě hned, že velký T. G. M. měl bezesporu státnický talent - zdědil jeho povahu Jan Masaryk, anebo ho politika začala zajímat až pod tíhou prostředí, ve kterém vyrůstal?

Otázka je tedy jasná: Když předáváme svůj genofond budoucím generacím, co všechno vlastně předáváme?

Teoretizovat bych mohl do aleluja, ale mě zajímají fakta. Proto jsem kontaktoval zkušeného evolučního biologa Daniela Fryntu, abych s ním tohle téma rozebral...

Co si myslí biolog?

Navrhuji doplnit: Genetické faktory mají vliv na valnou většinu vlastností organismů. Proto by bylo bláznivé myslet si, že genetika psychiku člověka neovlivní, ale stejně tak bláznivé by bylo myslet si, že s tím nejde hnout. Jsou v podstatě dva hlavní ukazatele, které na sebe mají vliv: genetická variabilita a variabilita prostředí, ve kterém člověk vyrůstá a žije. Genetickou variabilitu navíc z menší části ovlivňuje i etnická příslušnost. 

Obecně lze říct, že nás genetická výbava ovlivňuje z 20 až 80 %. Když budeme uvažovat velmi z ptačí perspektivy, kolik je děděné a kolik je naučené, je dáno poměrem mezi rozdílností genetických vloh a rozdílnosti prostředí, které člověka ovlivňují. Proto procento, které vysvětlí genetická složka, záleží na genetické variabilitě populace, kterou sledujete. U člověka záleží, jestli budeme sledovat například Finy či jinou menší izolovanou populaci, kde je genetická variabilita relativně malá, a naopak třeba Američany, kde je genetická variabilita vysoká.

Další rozdíl je v tom, jak ti lidé vyrůstají, jestli je výchova uniformní, tak v podstatně všechno zbývá už jen na genetiku, pokud bude různorodá, bude efekt prostředí větší než efekt genetických vloh.

A co si myslíte vy? Podobáte se někomu? Zdědili jste postoje a názory svých rodičů, prarodičů...?

Reklama