house-1.jpg

Foto: Shutterstock

V průměru ženy denně stráví domácími pracemi ve srovnání s muži téměř hodinu navíc. Genderové stereotypy přetrvávají nejen doma, ale také na pracovišti. Až 61 % žen cítí, že pracovní podmínky nejsou spravedlivě nastaveny pro obě pohlaví.

Nový průzkum IKEA Gender Equality Study ukázal, že v otázce rovnosti pohlaví Češi spíše pochybují o tom, že žijeme ve společnosti zaručující stejná práva a možnosti pro ženy i muže. Pohled na to se navíc výrazně rozchází v odpovědích obou pohlaví. Zatímco o genderové rovnosti je přesvědčeno 52 % mužů, mezi ženami je to jen 38 %. Skutečnost, že mezi námi v pracovním i domácím prostředí stále panuje řada zaběhlých stereotypů, potvrzují také další výsledky průzkumu.

Pracující ženy denně stráví další zhruba 4 hodiny péčí o domácnost a děti, což je přibližně o hodinu více než muži. Téměř třetina Čechů (32 %) má pocit, že je jejich život v domácnosti silně ovlivněný genderovými stereotypy. Výsledky průzkumu mimo jiné ukazují na to, že v každé druhé domácnosti (51 %) má žena na starosti většinu domácích povinností. Dokonce se ukázalo, že na některé činnosti je stále pohlíženo jako na „ženské“. Jako tradičně ženská činnost je vnímáno například žehlení, kterému se podle 85 % respondentů věnují v jejich domácnosti právě ženy. Ženy v 73 % případů obstarávají také praní prádla, mytí oken (67 %) nebo výměnu ložního prádla (64 %). Do těchto domácích prací se muži zapojují méně, ale u jiných se daří role rozdělovat rovnoměrněji. Muži se nejčastěji zapojují do mytí nádobí, zajišťují běžné nákupy nebo vynášejí odpadky.

prace.jpg

Foto: Shutterstock

Pokud je něco, o čem partneři rozhodují společně, tak je to otázka peněz a nákladů spojených s chodem domácnosti. V tomto ohledu panuje v 79 % domácnostech rovnoprávnost. Péče o děti je také častěji spojována s ženami. V 61 % případů jsou to ženy, které čerpají nemocenskou dovolenou, když dítě onemocní a rodina nemá jiné možnosti hlídání. Výsledek může být výrazně ovlivněný také aktuální situací s probíhající pandemií COVID-19. Právě ženy musí častěji upozadit své pracovní aktivity, případně je co nejlépe skloubit tak, aby zároveň zvládly pomoci dětem s distanční výukou a domácími úkoly. Pokud má dlouhodobě na starost většinu domácích povinností pouze jeden z partnerů, může to přinášet neúměrnou psychickou i fyzickou zátěž a dříve nebo později může situace vyústit v přetížení a pocit úzkosti.

Průzkum chtěl také zjistit, jak jsou lidé spokojeni se svým osobním a pracovním životem právě ve vztahu k rovnosti pohlaví. V osobním životě se cítí spokojeno 86 % Čechů, ale v tom pracovním pouze 52 %. Při zaměření na to, jak Češi hodnotí přístup k rovnosti mužů a žen v zaměstnání, se odpovědi opět zásadně liší. Jako spravedlivé hodnotí pracovní podmínky a příležitosti pouze 39 % žen oproti 66 % mužů.

Kromě toho až 37 % žen necítí ze strany svého zaměstnavatele dostatečnou podporu v oblasti péče o děti. V tomto případě se může jednat například o nedostatek flexibility a ochoty vyjít ženám vstříc, aby mohly lépe skloubit pracovní a rodinné povinnosti.

IKEA-Ferovy-domov.jpg

Foto: IKEA