gender-do-textu-i-seznam.jpg
Foto: Shutterstock

Gender je pojem užívaný pro označení osobní identity a společenské role jedince ve vztahu k maskulinitě a feminitě. Gender jednotlivce v západní společnosti znamená, do jaké míry se daný člověk cítí být mužem či ženou, které pohlaví je mu okolím přisuzováno a jaké chování a povahové rysy jsou od něj proto očekávány.

Dříve byl gender záležitostí převážně toho, jaké pohlavní znaky jedinec má. Tedy zjednodušeně řečeno, buď se narodila holčička, nebo chlapeček. Ovšem s rozvojem psychologie, psychiatrie a informovanosti obecně se objevily i další varianty genderové identity. Jaká pohlaví můžeme kromě muže a ženy tedy rozeznávat?

Nebinární
Nebinární jedinci cítí, že nezapadají ani do jedné ze základních a nejčastějších kolonek žena x muž. Vlastně nezapadají vůbec do žádné. Řadíme sem jak lidi, kteří se neidentifikují „nijak“, tak lidi, kteří mají genderů více. Patří sem například:

Bigender – osoba cítící se být jak ženou, tak mužem
Agender osoba – osoba, která necítí příslušnost k žádné gende­rové identitě
Androgynní osoba – osoba, jejíž podoba či identifikace je mezi femininní a maskulinní. Je tedy genderově neutrální či smíšená
Pangender osoba – Slovo PAN v překladu znamená veškerý. Pangender osoby se tedy cítí být souhrnem všech pohlaví.
Genderfluid osoba – osoba, jejíž genderová identita není stálá a může se tedy měnit
Cyclogender – týká se biologických žen, kterým se identifikace s jednotlivými gendery mění vlivem menstruačního cyklu

Transgender
Transgender osoba je taková osoba, jejíž skutečný gender se neztotožňuje s tím, který jí byl určen po narození. Například po narození je takový člověk prohlášen za dívku, ovšem uvnitř se cítí být mužem, či obráceně. Často pak touží podstoupit změnu pohlaví, aby se mohli stát po všech směrech ženou či mužem.

Ekragender
Lidé řadící se k této gender indentifikaci vidí své pohlaví jako něco, co explodovalo na tisíc kousků a vylétlo do atmosféry a poté se rozptýlilo. Slovo pochází z řeckého výrazu pro explozi. Symbolem ekragenderu je obrázek barevného ohňostroje. 

Tomboy
Jedná se o dívku, která se narodila jako biologická žena s plně rozvinutými ženskými rozeznávacími znaky, avšak chová se i obléká jako muž a ignoruje veškeré genderové stereotypy panující ohledně ženského pohlaví. 

Sissi boy
V protipólu pak stojí sissy boy, chlapec, který se obléká a vystupuje jako dívka, avšak nemá problém identifikovat se s mužským pohlavím. Svůj vzhled ovšem feminizují převleky, líčením či parukami.

Necrogender
Necrogender jedinci zastávají názor, že se sice narodili s nějakým pohlavím, to v nich ovšem zcela zemřelo a vůbec neexistuje.

Transfeminin
Jedinec narozený jako muž, který se identifikuje s některými ženskými rysy, avšak nepřeje si být označován za ženu a zachovává si řadu mužských návyků. 
 
 
 Zdroje: Pride color schemes,G, Wikipedie, Jsme transparentRefresherČeská televizeFlowee