Stejná práva a povinnosti jako manželé. Respekt společnosti. Možnost nechat se v nemocnici informovat o zdravotním stavu svého protějšku. To si homosexuální páry slibují od registrovaného partnerství, které je vmnohém, ale ne zcela, rovnocenné manželství

Společné znaky registrovaného partnerství a manželství

gay

  • Vzájemná vyživovací povinnost (po skončení partnerství může jeden z partnerů za určitých okolností požadovat výživné).
  •  Právo dědit (pozůstalý partner dědí ze zákona v první dědické skupině stejným dílem s dětmi zesnulého)
  • Možnost informovat se u lékaře o zdravotním stavu partnera
  • Zastupování (partneři se mohou zastupovat v běžných záležitostech – např. převzít dopis, zrušit rezervaci hotelu, jednáním jednoho partnera jsou zavázáni oba).

Rozdíly mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím

  • V předpokladech uzavření (v registrovaném partnerství musí jít o osoby stejného pohlaví starší 18 let (nelze od 16 let), alespoň jeden z partnerů musí být občanem ČR.
  • Nevzniká žádné společné jmění partnerů (cokoliv, co si osoba po uzavření registrovaného partnerství pořídí, bude pouze v jejím vlastnictví).
  • Automaticky nevznikne společný nájem bytu (ten je možný pouze na základě dohody v nájemní smlouvě s vlastníkem bytu).
  •  Ukončení registrovaného partnerství je jednodušší (není nutné majetkové vypořádání ani rozhodnutí o výživě nezletilých dětí, ani nijak dokazovat existenci rozvratu).

Hlavním cílem rodiny – porodit děti

Zastánci konzervativních hodnot, zejména tradiční rodiny a odpůrci registrovaného partnerství a homosexuálních párů, striktně vymezují manželství jako instituci, jejímž hlavním cílem je vytvořit rodinu a porodit děti. Toto kritérium však osoby stejného pohlaví nejsou schopny splnit.

„Manželství je jedinečným svazkem mezi mužem a ženou“ – formulace novely slovenské ústavy jim dává za pravdu. Striktně vymezila mantinely a registrovaná partnerství tedy na Slovensku nebudou. Představitel LGBT komunity se bouří, že jde o změnu proti principům Evropské unie: „Navíc se vymyká progresivnímu vývoji zemí EU jako i západních zemí, k nimž se chceme řadit.“ Například ve Španělsku nebo v Nizozemsku umožňují nejen stejnopohlavní manželství, ale i adopci dětí.

Na rozdíl od našich slovenských sousedů, mohou páry stejného pohlaví v ČR uzavřít registrované partnerství od roku 2006. V červenci téhož roku na nádvoří hradu Karlštejn uzavřeli registrované partnerství (po 20 letech vztahu!) zpěvák Pavel Vítek a manažer Janis Sidovský. Mezi gratulanty nechyběl ani Karel Gott s originálním přáním novopečenému páru: „Chlapci, mějte se rádi tak, aby to zaregistrovali opravdu všichni. Možná i záviděli. A žijte, jak je vám vhod, to vám přeje Karel Gott.“

Reklama