Prohlášení ministryně obrany Vlasty Parkanové o tom, že podporuje americkou protiraketovou základnu v České republice, je v přímém rozporu s projektem Quo vadis, femina? -  vize žen o trvale udržitelném životě, který podpořila Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Ženy v politice prosazuje ředitelka Agentury GAIA Marie Haisová od roku 1995, kdy zorganizovala první českou ženskou konferenci na téma Růže mezi trním aneb ženy v politice a veřejném životě. Jedním z motivů bylo otevřít prostor ženám, aby se podílely na strategickém rozhodování a na moci. Aby však opět „revoluce nepožrala své děti", považuje za nutné zdůraznit svá očekávání vůči těm ženám, které se do politiky dostanou a ovlivňují veřejné mínění.

Očekává, že do politiky vnesou povědomí o ženských hodnotách, jakými je pozitivní přístup k životu, láska, péče, starostlivost, důraz na bytí, nikoliv vlastnění, vnímání ve vztazích a souvislostech, smysl pro rovnost oproti hierarchické nadřazenosti, porozumění na základě empatie a intuice. Dárkyně života ví, jak je těžké dát a vypiplat život a jak snadné jej zabít. To byl také jeden z důvodů vzniku projektu Quo vadis, femina? - vize žen o trvale udržitelném životě, kde klade otázku: Bude společnost naslouchající ženám místo do stíhaček investovat do výchovy k míru, toleranci a respektu k sobě navzájem, k přírodě a zázraku života ve všech jeho formách? První česká ženská ministryně obrany Vlasta Parkanová prohlásila, že je pro vybudování americké protiraketové základny.

O mužích v sukních už toho bylo napsáno dost. Ženy, ve snaze o vyrovnání se mužům, je imitují a jdou proti ženským principům, mezi které patří i citlivější a šetrnější zacházení s přírodou, s lidskými, časovými a finančními zdroji. Na zbrojení a tzv. obranu se ve světě vydává tolik peněz, že jen desetina z nich by vyřešila globální ekologické a sociální problémy. Roztočená kola největšího z byznysů, kterým je zbrojařský, tak podporuje další z investic, byť v zájmu tzv. obrany. Oč jde ve skutečnosti? O nechutnou servilnost českých politiků a dnes i političky vůči americké politice, velmi podobné loajalitě k ruské komunistické politice či německé nacistické, hluboce urážející a ponižující příslušnici českého národa, kter! á by ráda považovala Čechy za kulturní, sebevědomý a vzdělaný (!) národ.

Česká země žije v míru, obyvatelstvo je mírumilovné, i přesto, že jsou lidé permanentně štváni jedni proti druhým. Za daleko efektivnější obranu by Marie Haisová považovala investice do posílení českého sebevědomí, učení tolerantnosti, respektu k názoru druhých a komunikaci.


Politička nebo žena? Toť otázka... 

Reklama