Nárůst drzosti a agresivity žáků už i na základních školách nastoluje mezi veřejností diskuze o tom, zda by nebylo na místě tolerovat učitelům použití přiměřených, drobných fyzických trestů v takových případech, kdy chování žáků hrubě překračuje pravidla a únosnou hranici.

Řada oslovených pedagogů by takovou možnost podle jejich slov přivítala. Prý by to vyřešilo řadu věcí hned v zárodku a pomohlo udržet kázeň. Psychologové se v názorech rozcházejí. Někteří tvrdí, že drobný fyzický trest, který neublíží duši ani tělu žáka, by skutečně mnohdy mohl být mnohem efektivnější, než dlouhý pohovor.

učitelka

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Jiní se domnívají, že lepší metodou je klidně a jasně dítěti či dospívajícímu vysvětlit, co smí a co ne. Problém je však v tom, že škola může těžko napravit v dnešní době často přespříliš liberální výchovu rodičů, kdy je dětem dovoleno téměř vše.

Respekt nebo autorita? Často neznámé pojmy

Ta však děti rozhodně nenaučí sebeovládání, disciplíně a úctě k okolí. Podobná výchova je učí vidět pouze sebe, své zájmy a potřeby, což vede s přibývajícím věkem ke stále větší agresivitě. Děti a mládež tak v mnohých případech nejsou naučeny, že chování ve škole má určitá pravidla a učitel funguje jako autorita.

Nedávný případ šikany ze strany žáků, který přivedl učitelku až k sebevraždě, je alarmujícím příkladem. Sami psychologové upozorňují, že velké množství současných dětí a dospívajících je natolik drzých, že vůbec nerespektují únosnou hranici svého chování. Pedagog je tak tedy často vystaven silnému stresu.

Větší spolupráce rodičů se školou by byla žádoucí

Nicméně i on je pouhý člověk, ne stroj a má nárok na zkratkovité jednání v zátěžové situaci stejně, jako kdokoliv jiný. Přestože fyzické tresty nejsou dovoleny, občasné „ujetí nervů“ ze strany kantora jako reakce na drzost žáka by nemělo být posuzováno jako neodpustitelný přešlap. Bohužel v podobné situaci většinou rodiče považují své dítě za oběť. Odborníci se proto přimlouvají za to, aby rodiče více spolupracovali se školou, více učitelům důvěřovali a učili děti respektu k pedagogům. A stejně, jak dokážou být benevolentní ke svým potomkům, aby byli v případě nutnosti tolerantní také k učitelům. Faktem ovšem zůstává, že pokud je dobrá výchova v rodině, není rozhodně třeba tělesných trestů. A to ani doma, ani ve škole.

Čtěte také:

Reklama