Psychoanakitik Sigmund Freud

Psychoanalýza a oidipovský komplex. Ego. Výklad snů. Vliv sexuality na lidský život. Za vším hledej Freuda! Psychoanalytika, který přesně před 70 lety dobrovolně ukončil svůj život.

Když nacisté v Německu pálili objevné spisy Sigmunda Freuda, okomentoval to jejich autor lakonicky: „Alespoň hoří mé knihy v dobré společnosti.“ Stejně jako v jiných případech ani v případě zakladatele psychoanalýzy ovšem Hitler nedokázal zabránit tomu, aby se Freudovy myšlenky šířily dál.

Slavný Rakušan a rodák z moravského Příboru přispěl k pochopení lidské psychiky, jako první zdůraznil význam snů a objevil zásadní vliv sexuality na lidský život.

Kvůli židovskému původu však musel nakonec před nacismem prchnout. Zemřel v exilu v Londýně 23. září 1939, kdy podstoupil eutanazii.

Sigmund FreudSigmund Freud se narodil v rodině židovského obchodníka v moravském Příboru 6. května 1856.

V rodném městě ale strávil jen tři roky, protože v roce 1859 se rodina přestěhovala do Vídně. Zde působil jako lékař a psycholog, profesor Vídeňské univerzity.

V září 1886 se oženil s Martou Bernaysovou, se kterou měl tři dcery a tři syny.

 Za podvědomím, za sny, za psychoanalýzou

Slavnou psychoanalýzu vynalezl Freud někdy kolem roku 1895, tedy ve svých necelých 40 letech. Na cestě k ní se zabýval zejména neurózami.

Došel k názoru, že nejčastější příčinou psychické nerovnováhy člověka jsou jeho duševní rány z minulosti, a to aniž by si je musel daný člověk vůbec připouštět. Některé rány totiž lidská psychika vytěsní z vědomí mimo dosah lidské vůle, do oblasti zapomnění, snů a zasutých zážitků. Tuto nově objevenou dimenzi lidské psychiky nazval podvědomím.

Freudova pohovka pro psychoanalýzu

Na základě těchto znalostí byl k metodě psychoanalýzy jen krok. Za nejlepší cestu do podvědomí považoval sny a metodu volných asociací. Jejich analýzou dokázal rozpoznat nevědomá traumata a léčil je „kontrolovaným sebeuvolněním“.

Publikace Výklad snů z roku 1900 se následně stala jednou z nejvýznamnějších psychologických knih 20. století. „Podařilo se mi prokázat, že sny mají smysl, který lze uhodnout... Sen je splněné přání,“ pronesl tehdy příborský rodák.

Reklama