NICE - Přestože je všeobecně známo, že UV záření je nejčastější příčinou rakoviny kůže, rostou ve Francii solária jako houby po dešti. Každý měsíc se otevírají nejméně tři nová a o klienty nemají nouzi.

Přesto hrozí, že solária ve Francii mohou být postavena mimo zákon.
Pro provoz solárií platí mnoho omezení. Zákaz vstupu nezletilým, povinné upozornění na negativní účinky UV záření, povinný odborný dohled a mnohá jiná. V praxi si ale s jejich dodržováním nikdo hlavu příliš neláme.

Respektovaný francouzský magazín „Que Choisir“, zaměřený na ochranu spotřebitele, uspořádal namátkovou inspekci ve 450 soláriích. Výsledek byl tristní. Žádná upozornění, naopak, inspektoři se zhusta setkávali s proklamacemi typu: "UV paprsky chrání pleť, zvedají náladu, či přímo slouží jako prevence proti melanomům, nejzhoubnější formě rakoviny kůže, ..." Tedy zjevné nepravdy a lži.
Stejně špatně na tom byl personál.
Několikahodinové školení, které noví zaměstnanci absolvují, lze sotva považovat za vzdělání opravňující k odbornému dohledu nad návštěvníky solária. O zákazu vstupu nezletilým ani nemluvě. Pouze v jednom soláriu, ze všech navštívených, odmítli obsloužit dvanáctiletou dívku, jednu z „inspektorek“, vyslaných redakcí magazínu.

Toxicitou UV záření se v poslední době začala zabývat i média a francouzská Akademie medicíny dokonce vydala oficiální prohlášení, v němž upozorňuje na nebezpečí umělého UV záření a žádá úplný zákaz tohoto typu solárií.