Podle nejnovější studie mohou zvířata, která jsou klonovaná, žít o polovinu déle než zvířata, která nenaklonovali. Vědci jsou přesvědčení, že se jim při klonování podařilo zvrátit proces stárnutí. Objevili elixír mládí?


Při naklonování šesti telat zjistili odborníci z výzkumného ústavu Advanced Cell Technology v Massachusetts to, že buňky telat jsou biologocky mladší než buňky obyčejných telat, která jsou stejně stará. Použili při tom jinou techniku klonování než britští vědci při klonování slavné ovce Dolly v roce 1997. Ta byla klonována z buňky dospělé ovce. U ní byl zjištěn úplně opačný efekt – předčasné stárnutí.


Tajemství je prý skryto v kratším konci chomozomů, které se nazývají telomery. Jsou to tenká vlákna DNA. V těchto telomerech se údajně podle vědců skrývá proces stárnutí. Zkracují se pokaždé, když se buňky rozdělí. Při stárnutí organismu se telomery opotřebovávají a ničí. To znamená, že se zkracují. To prý vysvětluje, proč se Dolly reálně narodila s organismem šestileté ovce. Americká telata při posledním klonovacím pokusu z plodových buněk mají oproti ostatním telatům telomery delší. Buňky normálních zvířat se mohou dělit 61krát, buňky klonovaných telat až 93krát. To prodlužuje jejich život skoro o polovinu.


Tento objev otevírá světu nové možnosti a zároveň obavy z vedlejších účinků a zneužití. Nové možnosti vědci vidí ve využití a tvorbě tzv. nových a mladých tkání pro nemocné pacienty. Takže by se staré orgány vyměnily za nové. Objev samozřejmě vzbuzuje vášnivou debatu o etice a samotné matce přírodě, která si vše řídí sama a člověk se neustále pokouší zvrátit běh života. Na druhé straně vyvstává obava z tlaku na klonování lidských plodů a výrobu buněk určených k transplantaci.

Podle zahraničních zdrojů zpracovala