Tak jsem – stejně jako i jistě každá osoba samostatně výdělečné činná, absolvovala nedávno nepříjemné kolečko, které se vázalo nejprve ke změně bydliště a poté ke změnám v živnosti. Co si musí OSVČ oběhat, pokud chce podnikat?

 

Jen namátkou:

 

OSVČ je povinna ze zákona oznámit okresní správě sociálního zabezpečení zahájení, znovuzahájení, ukončení samostatné výdělečné činnosti nebo zánik oprávnění vykovávat samostatnou výdělečnou činnost. Musíte hlásit všechny změny osobních údajů.

 

Na živnostenském úřadě musí podnikatel doložit doklad o tom, že nemá daňové nedoplatky, pro který musí na příslušný finanční úřad; doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který vám vyhotoví OSSZ; výpis z rejstříku trestů. Musíte hlásit všechny změny údajů připraveným formulářem.

 

Zdravotní pojišťovna potřebuje vaše oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncesní listinu, apod.),  popřípadě ukončení výdělečné činnosti, vyplněný formulář přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Současně s přehledem i doklad o dni podání daňového přiznání a doplatit ve stejné lhůtě případný nedoplatek pojistného. Pokud osoba samostatně výdělečně činná změní zdravotní pojišťovnu, je povinna předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu. Potřebuje také hlásit všechny změny osobních údajů.

 

Finanční úřad potřebuje vyplněný formulář o vaší registraci a výpis z rejstříku trestů. Také potřebuje hlásit všechny změny osobních údajů.

 

A jaké bylo moje kolečko?

Navštívila jsem živnostenský úřad, abych si vyzvedla živnostenský list. S ním jsem se šla přihlásit na příslušný finanční úřad. Protože jsem se přestěhovala, řekli mi, že musím začít u bývalého finančního úřadu. Jela jsem tedy přes celou Prahu tam. Velmi milá mladá paní mi během chvilky vyhotovila potřebný doklad a rozloučila se se mnou. Pak následovala okresní správa sociálního zabezpečení. Tam seděla také velmi ochotná paní, která mi oznámila, že mi ještě chybí zápočtový list z bývalého zaměstnání – kvůli nemocenskému pojištění. Cestou pro něj jsem navštívila zdravotní pojišťovnu, kde jsem se dověděla, že také potřebuji zápočtový list. Jela jsem pro zápočtový list. S ním jsem znovu navštívila OSSZ a pak zdravotní pojišťovnu. Uf!

 

Jak moc mě potěšila nedávná zpráva o tom, že na všechno bude jeden úřad! Všechno tohle papírování by si úřady měly od roku 2007 vyřídit mezi s sebou samy!

 

To těm milým dámám, které teď na úřadech všude potkávám, ztuhne brzy pod tíhou formulářů úsměv.  A bojím se, že začnou být zlé...

 

Reklama