Minulý týden schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Fond ohrožených dětí (FOD) ústy předsedkyně Marie Vodičkové se marně pokouší o změnu v této novelizaci...

Na poslance jsem se obracela se žádostí o podporu změny novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou předkládala paní poslankyně Drastichová, a která odstraňovala negativní důsledky novelizace - bohužel marně,“ řekla nám předsedkyně FOD Marie Vodičková. Novela byla v minulém týdnu Poslaneckou sněmovnou schválena. FOD se teď upíná k pomoci senátorů, kteří musí zákon posvětit, aby mohl vstoupit v platnost...

Kde je problém?

Podle FOD by vejití v platnost novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí znamenalo...

  • likvidaci Klokánků (oddálení výplaty státního příspěvku zavedením lhůt správního řízení i o několik měsíců, přičemž bychom nebyli schopni pokrýt ani jednoměsíční výpadek, omezení počtu dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 28, i když je provozováno ve více budovách (Klokánky jsou jedno zařízení - nemají právní subjektivitu, naopak mají jedno financování, principy i vedení z centra (předsednictvo FOD). Místo dosavadních 500 míst bychom tak mohli mít jen 28 míst. I kdyby se jednalo o omezení v jedné budově, pak bychom museli 120 míst zrušit, protože polovina Klokánků má kapacitu vyšší,
  • enormní zatížení orgánů sociálně-právní ochrany časově náročnými, převážně administrativními povinnostmi,
  • zbytečné zatížení opatrovnických soudů stanovením lhůt při pobytu dítěte v náhradním prostředí, což opatrovničtí soudci velmi kritizují a Unie opatrovnických soudců zaslala Výboru pro sociální politiku své připomínky. Ani ty ale nebyly přijaty,
  • odebrání odměny pěstounům prarodičům včetně těch, kteří ji již pobírají a ve svém hospodaření s ní počítají.

Klokánky sice akutně ohroženy nejsou,“ dodává k problému Vodičková, „pokud jde o snížení počtu míst, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí může udělit výjimku a tu by nám asi udělili, ježto kam by ty děti dali, ale problém by mohl nastat při oddálení výplaty státního příspěvku - bez něj bychom provoz neudrželi ani jeden měsíc. Na 500 dětí, které teď v Klokánkách máme, je měsíčně státní příspěvek cca 10 milionů. Bohužel žádné miliony v záloze nemáme...

Ministerstvo to vidí jinak

  • Co se týče likvidace Klokánků

Novela v žádném případě neznamená likvidaci Klokánků,“ informovala nás Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí. „Objem finančních prostředků, které směrují do tohoto typu zařízení, se během posledních let ztrojnásobil a v roce 2011 dosáhl v případě Fondu ohrožených dětí (FOD) 104,5 milionů korun. Novela po zapracování pozměňujícího návrhu dokonce předpokládá navýšení finanční podpory těchto zařízení (u nejmenších dětí, kterých je ve FOD většina, jde o cca 4 000 Kč měsíčně). Záměrem novely je pouze zkvalitnění péče a stanovení kvalifikačních předpokladů pro osoby, které přímo pečují o děti. „Klokánky“ dnes fungují na základě několika paragrafů zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Na rozdíl od ostatních pobytových zařízení v sociální sféře nemají stanoveny standardy kvality péče a ani minimální kvalifikační nároky na zaměstnance. Nemají rovněž stanovenou maximální kapacitu zařízení (což mají například všechna školská zařízení) ani dobu pobytu dítěte. V podstatě jediné, co je dnes velmi podrobně upraveno, je státní příspěvek na provoz těchto zařízení. Novela tento stav napravuje.

  • Co se týče zatížení orgánů sociálně-právní ochrany a zatížení opatrovnických soudů

Cílem navrhované úpravy je zajistit, aby o dítěti a náhradní rodině rozhodovali lidé, kteří dítě a rodinu dobře znají, zejména klíčoví sociální pracovníci dítěte a rodiny, zástupci subjektů, kteří se podíleli na přípravě náhradní rodičů a tak dále,“ vysvětluje Plívová. „Je nutné omezit počet případů, kdy na základě nedostatečně vyhodnocených údajů o dítěti a zájemcích o náhradní rodinnou péči dochází k předčasnému ukončení této péče. Záměrem je sjednotit proces zprostředkování ve všech krajích.


Zajímalo by mě, co by mi poradil pan ministr, kdyby si úředníci vzali povolený čas na rozhodování a my se tak dostali do bezvýchodné finanční situace. Neříkáme, že nám ty peníze nepřiznají, ale že rozdrobením centralizovaného rozhodování a změně v pravomocech můžeme přijít o významnou část potřebných prostředků. Kdykoli s ministerstvem řešíme nějaké řízení, většinou jim to trvá dva, tři měsíce, než rozhodnou, tohle si při financování Klokánků nemůžeme dovolit,“ doává k vyjádření MPSV Vodičková.

Kde je, podle vás, jádro pudla? Myslíte si, že novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí (pokud projde) bude věci prospěšná, nebo nikoli?

Kam dál?

Reklama