moon

Magická moc úplňku, strach z bouřky, blesků a vesmírných dálek… netýká se to vaší mysli? Jaké jsou nejčastější fobie spojené s neprobádanými končinami? A jaké jsou vaše fobie?

Selenofobie

Strach z Měsíce. Bývá spojována s pověrami týkajícími se událostí, jež mohou nastat za úplňku. Její pojmenování je odvozeno z řeckého slova selene, což znamená měsíc.

Souvisejíci fobie: Heliofobie – strach ze slunečního světla

Astrofobie

storm

Strach z bouřky a jiných přírodních úkazů. Bouřku jako nebeský (hvězdný) jev – aster je hvězda řecky, astrum latinsky – lidé chápali jako boj boha či bohů a jejich služebníků s ďábly; ochranou před ní bývaly obrazy svatých, zaříkávání, hromničky či hlas zvonů a trub.

Meteorofobie

Význam tohoto výrazu lze vystopovat v řeckém slově meteoros, což znamená vznášející se ve výši, případně v latinském meteora s podobným významem. Jde v podstatě o strach z pádu meteoritu.

Související fobie: Atefobie – strach ze zničení

Kometofobie

comet

Výraz kometa se z řeckého základu kometes (přes latinské cometa) změnil v kome, kštice (však se kometě také říká vlasatice). Člověk stižený kometofobií trpí hrůzou z meteoritů a komet.

Siderofobie

Chorobný strach z blesků a z hvězd. Název pochází z latinského sidus, což znamená hvězda, blesk nebo souhvězdí.

Apeirofobie

Hrůza z nekonečna či nekonečnosti se týká zejména vesmírných dálek. Představa nekonečné mrazivé prázdnoty není povzbudivá ani pro zdravého člověka, natož změní-li se v chorobný strach. Apeiron znamená řecky neomezený, neohraničený prostor.

Související fobie: Kenofobie – strach z rozlehlosti, z nekonečného prázdného prostoru

Aurorafobie

nothern lights

Chorobný strach z polární záře, zvané na severu aurora bodalis a na jihu aurora australis. Latinské slovo aurora znamená jitřenka nebo ranní červánky a bylo převzato z řeckého aurion, jitro.

Kosmikofobie

Chorobný strach z vesmírných jevů. Výraz vychází z řeckého slova kosmos, značícího pořádek či svět.


Sice si nedokážu představit, co může být děsivého kupříkladu na polární záři, ale rozhodně bych nepodceňovala nebo se nevysmívala žádné fobii. Pokud nemá totiž racionální podklad v současném životě, může mít panický strach z něčeho své jadérko v předešlé smrti, a to už není žádná legrace.

Smrt je někdy tak silný emotivní zážitek, že se klidně může přenášet i do mnoha dalších životů.

Dokonce i taková fobie z polární záře, která je zcela nevinná, může u člověka, který například v minulém životě zemřel kupříkladu při výbuchu, nebo za okolností silného záblesku, mít najednou zcela jinou tvář...

Z čeho máte strach vy? Je opodstatněný?