Staří Římané ji nazývali Florentia – kvetoucí město. Svou kolonii zde vystavěli v 1. století před naším letopočtem na břehu řeky Arno na ruinách bývalého etruského osídlení. Největšího rozkvětu město dosáhlo v období od 12. do 17. století, kdy zejména za vlády rodu Medici získalo zcela mimořádné postavení ve střední Itálii mezi samostatnými městskými státečky, kdy každý každému byl nepřítelem…

O Florencii již bylo napsáno hodně. Tato perla renesance je jedním z nejnavštěvovanějších měst nejen v Itálii, ale v celé Evropě. Není divu, neboť zcela unikátní architektura města nemá nikde obdobu a koncentrace uměleckých skvostů zde dosahuje takové míry, až z toho jde hlava kolem. Je nevyčerpatelnou učebnicí renesančního umění od architektury Giorgia Vasariho, Filippa Bruneleschiho, Arnolfa di Cambia, přes literaturu Boccaccia, Danteho, Petrarky či Macchiavelliho, až k obrazům a sochám Botticelliho, Leonarda da Vinci, Michelangela, Donatella… A nespočtu dalších, kteří doslova psali světové dějiny umění.

Piazza della Signoria

Piazza della Signoria – náměstí vždy plné turistů

Hnacím motorem veškerého uměleckého vývoje však byli mecenáši. Asi tušíte, že těmi největšími a nejvýznamnějšími byl rod Medici. Ale sluší se vzpomenout i na rod Pazzi, jejichž kaple v kostele Santa Croce je příkladnou ukázkou renesančního umění, nebo rod Strozzi, kteří svůj palác z roku 1501 vlastnili neuvěřitelně dlouho - až do roku 1937. Bez zajímavosti není ani rodina bankéře Pittiho, jejichž mohutný palác od Bruneleschiho nakonec skončil v rukách Medicejských a posléze Habsburků…

Neptunova fontána

Neptunova fontána

A co jsou tedy největšími magnety města? Za dva a půl dne zde strávených jsme stihli sotva zlomek toho, co je zde k vidění.

Palazzo Vecchio

Palazzo Vecchio symbol moci středověkých vládců města

Palazzo Vecchio

Palazzo Vecchio – výzdoba vnitřního nádvoří je dílem Michelozza

Centrem města je vždy velmi živé náměstí Piazza della Signoria, kde stojí Pallazo Vecchio. Tento symbol moci z 13. století byl sídlem rady signorie, což byl jakýsi nejvyšší orgán republikánské vlády města. Později se stal sídlem rodu Medici. Většina výzdoby reprezentačních prostor je oslavou a velebením Cosima I. a rodu Medici. Autorem velké části z nich je Giorgio Vasari, který v té době vykonával i funkci dvorního architekta. Nejvíce se vyřádil ve velké zasedací síni rady, Salone dei Cinquecento svými obrovskými freskami oslavujícími Cosimovy vojenské úspěchy.  

Palazzo Vecchio

Salone dei Cinquecento- stěny zdobí monumentální malby Giorgia Vasariho oslavující Cosima I. jako válečníka

Ozdobou náměstí je rovněž Loggia della Signoria, nazývaná též Loggia dei Lanzi, která původně sloužila jako pódium pro městské pány - úředníky během různých akcí konaných na náměstí. Dnes je zde galerie sochařských děl.

Loggia dei Lanzi

Loggia dei Lanzi

Soch je ovšem na náměstí kolem Palazzo Vecchio více a dodávají mu patřičného půvabu. Především je to jezdecká socha Cosima I. od Giambologniho, rozlehlá, trochu komicky působící Ammannatiho fontána Neptunova, sousoší Judity a Holoferna – a především stojí tu Michelangelův David! Tedy jen kopie, ale to nebrání hordě turistů se před ní tísnit a fotografovat se ze všech stran…

Sochy

Sochy Davida a Cosima I. na náměstí Piazza della Signoria

Projdeme-li mezi Palazzo Vecchio a lodžií, ocitneme se mezi dvěma křídly mohutného paláce ve tvaru U – paláce Uffizi. Jak název napovídá, jsou to úřady – tedy byly. Alespoň podle toho, proč tuto budovu objednal Cosimo u svého dvorního architekta Vasariho - aby na jednom místě soustředil veškeré úřednictvo k ovládání a řízení města. V galerii prvního patra pak vystavoval nashromážděná umělecká díla. A po něm v tom pokračovali samozřejmě další členové rodu, a tak když v roce 1743 vymírá rod Medici smrtí Anny Marie Ludoviky, získává Florencie jednu z největších uměleckých sbírek světa. Ta totiž podle závěti nesmí nikdy opustit město a musí být přístupná veřejnosti. Galerie Uffizi je jednou z nejvíce navštěvovaných galerií světa s roční návštěvností cca 2 mil osob. Jednoznačně patří mezi takové světové perly, jako je Louvre v Paříži, Ermitáž v Petrohradě, Rijksmusseum v Amsterodamu a další.

Ponte Vecchio

Ponte Vecchio z okna galerie Uffizi. Je dobře vidět, kudy vede Vasariho koridor z paláce Ufizzi přes most do čvrti Oltrarno až do paláce Pitti. Dnes je tato chodba součástí galerie a ukrývá nejvzácnější díla, zejména portréty členů rodu Medici. Dostat se do ní lze pouze na zvláštní objednávku

Ponte Vecchio, tedy Starý most, je bezesporu nejznámější ikonou Florencie. Ten současný je tady už od roku 1345, kdy nahradil původní, dřevěný. Už tehdy to byla rušná tepna mezi dvěma břehy řeky lemovaná po obou stranách krámky řezníků, rybářů a koželuhů. Když Medicejové získali od zkrachujících Pittiů jejich palác na jižním břehu řeky, nechali vybudovat tajnou chodbu nad krámky obchodníků spojující paláce Vecchio a Uffizi s jejich novým domovem. Nechtělo se jim prodírat na úzkém a přelidněném mostě. Nebylo to zrovna bezpečné - inu, byl středověk…

Ovšem odér linoucí se z řeznických, rybářských nebo koželužských krámů, který nekompromisně pronikal do chodby, se jim tuze nelíbil. A tak je Ferdinando I. v roce 1593 z mostu vykázal a nastěhoval tam zlatníky. Jsou tam dodnes…

Rodina Pittiů byla vážená bankéřská rodina ve Florencii. Luca Pitti, velký rival Cosima il Vecchia, ve snaze jej trumfnout zadal stavbu svého gigantického sídla na jižním břehu Arna. Ironií osudu se stalo, že když se mu později přestalo dařit, byl nucen prodat svůj majetek právě Medicejským.

Palazzo Pitti

Palazzo Pitti – mohutný a na pohled strohý palác navrhl Filippo Bruneleschi pro bankéře Luku Pittiho

Palazzo Pitti

Poté, co palác získali Medicejové, vybudovali na okolních  svazích rozlehlou zahradu

Medicejové již tak gigantický palác ještě rozšířili o nová křídla a na svazích kopců za palácem si nechali vybudovat rozlehlé zahrady Boboli. V paláci je dnes několik muzeí, např. muzeum stříbra, muzeum kostýmů a obrazová galerie s díly Rafaela, Caravaggia, Filippa Lippiho, Rubense či Tintoretta.

Na sice nevelkém, o to však krásnějším Piazza del Duomo se vám otevře pohled hned na tři zajímavé architektonické skvosty: na impozantní dóm, osmiboké baptisterium a na vysokou štíhlou a nádhernou Giottovu zvonici. Dóm, čtvrtý největší kostel v Evropě, ohromí svou velikostí. Zejména když si uvědomíte, že stavbu zahájil Arnolfo di Gambio už v polovině třináctého století. Masivní klenutou stavbu navrhl zakončit obrovskou kopulí jako korunou kostela. Průměr kopule měla být až 42 metrů a měla se vyklenout 54 m nad základnu. Měla být největší kopulí, která se kdy postavila. Ovšem neměl vymyšleno jak…

Florentský dóm

Dóm Santa Maria del Fiore

Po osmi letech stavby, právě před započetím konstrukce kopule, však Gambio zemřel. Proto byla ustanovena komise, která měla vše vyřešit. Nakonec se našel génius, který to dokázal! Návrh Filippa Bruneleschiho spočívající ve dvou nezávislých skořepinách byl posléze realizován a posledních šest století tvoří zcela neodmyslitelnou dominantu Florencie. 

Florentský dóm

Největším „zázrakem“ katedrály je jeho kopule. Vnitřní výzdobu provedl Giorgio Vasari

Bruneleschi vůbec patřil mezi nejvýznamnější renesanční architekty ve Florencii. Je autorem i jednoho ze stěžejních děl rané renesance, Ospedale degli Innocenti – špitálu neviňátek. Je to jakýsi středověký kojenecký ústav, nalezinec a sirotčinec dohromady… Ani dnešní poslání budovy není jiné – sdružuje v sobě kromě muzea i jesle, školku, domovy pro pěstounské rodiny a útočiště pro matky v nouzi. Sídlí zde i pobočka UNICEF.

Ospedale degli Innocenti

Ospedale degli Innocenti – první sirotčinec v Evropě

Návštěva jednoho z nejkrásnějších kostelů Florencie vyžaduje určitou námahu. Románský kostel z 11. století San Miniato al Monte s úchvatnými středověkými interiéry totiž stojí na vysokém kopci na jihu města ve čtvrti Oltrarno. Díky své poloze je ta nádherná barevná mramorová fasáda viditelná z velké dálky. Ale i odtud je úchvatný pohled na město. Škoda jen, že nám zrovna příliš nepřálo počasí.

San Miniato al Monte

Kostel San Miniato al Monte se vypíná na kopci ve čtvrti Oltrarno

San Miniato al Monte

Skvostný románský interiér kostela

Výhled na město od kostela San Miniato

Výhled na město od kostela San Miniato

 A tímto pohledem se s Florencií dnes loučíme. Když jsme u kostelů, je známo, že jsou samy o sobě živoucími galeriemi vzácných uměleckých děl. Příště se zaměříme na ty nejvýznamnější, které byste při návštěvě tohoto města rozhodně neměli minout.

Foto: Jiří Lády

 

Čtěte také:

 

Reklama