Při našich cestách po italských městech jsme si už zvykli, že za vzácnými uměleckými díly není vždy třeba chodit do galerií a muzeí, ale mnohá leží doslova na dosah na každém kroku. Stačí zajít do nejbližšího kostela a budeme-li pozorní, zcela jistě nějaká objevíme. Při stavbě a výzdobě kostelů totiž měli hlavní slovo donátoři, mnohdy zároveň mecenáši umění, kteří na ně pravidelně přispívali, jelikož tím dávali najevo svou moc… 

Ve Florencii je kostelů, které se hemží díly těch nejzvučnějších jmen, skutečně nespočet. Představíme pouze tři nejvýznamnější, které byste při svém programu návštěvy města určitě neměli vynechat.

Santa Maria Novella – svatostánek florentských dominikánů

Na stejném místě stávala modlitebna Panny Marie již v 9. století. Když dominikáni získali kostel v roce 1221, rozhodli se postavit důstojnější svatostánek. Stavbu navrhli sami dominikánští mniši, možná proto také trvala tak neuvěřitelně dlouho. Hotová byla až v roce 1360. Ovšem ne zcela. Uplynulo ještě téměř století, než v letech 1456 až 1470 Leon Battista Alberti dokončil černo-bíle mramorové průčelí, která je dnes dominantou náměstí nesoucího jméno kostela.  

SMN Fasade

Fasáda kostela Santa Maria Novella na náměstí je dílem Leona Battisty Albertiho

SMN - int

Nejen interiér, ale i přiléhající ambit a kapitulní síň se hemží uměleckými díly. Jména jako Giorgio Vasari, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Filippo Brunelleschi nebo Filippo Lippi jsou důkazem nejen štědrosti mecenášů, ale i úrovně uměleckých děl zde ukrytých. Tady je zlomek z nich:

SMN-main chapel

Kaple Tornabuoni v apsidě je místem hlavního oltáře kostela. Celá kaple je vyzdobena freskami z dílny Domenika Ghirlandia – v jeho dílně se tehdy právě začal učit i mladý Michelangelo

Smn-int

Filippo Lippi je autorem fresek ze života svatého Jana Evangelisty v kapli Strozziů. Práci dokončil roku 1502 krátce před svou smrtí. Kazatelnu navrhl Filippo Brunelleschi. Basreliéfy na stěnách jsou dílem jeho adoptivního syna Andrea Cavalcantiho, též nazývaného Buggiano

Tato kazatelna věru vešla i do historie. Odtud byl dominikánskými kazateli poprvé vystaven nařčení z kacířství slavný toskánský astronom a vědec Galileo Galilei, které vyústilo nakonec v jeho obvinění před římskou inkvizicí. Víme, jak by to s ním dopadlo, kdyby naoko neodvolal…

SMN-spanish chapel

Výzdoba  Španělské kaple v ambitu je dílem Andrea di Bonaiuta, fresky líčí utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Kapli hojně využívali dvořané Eleonory z Toleda, manželky Cosima I. Medici

Santa Croce – právem nazývaný Pantheon Florencie

Mniši z františkánského řádu určitě nechtěli zůstat pozadu za florentskými dominikány, a tak v roce 1294 pověřili Arnolfa do Cambia stavbou kostela. Tomu se vskutku povedlo mistrovské dílo gotické architektury. Samozřejmě se to neobešlo bez významné finanční podpory místních bohatých rodin, které se chtěly ukázat. Františkáni jim také přislíbili, že budou mezi nimi pochováni, čímž si mohou zajistit vykoupení ze svých hříchů. Tak se také později stalo a kostel byl pasován na místo posledního odpočinku více než dvou stovek zámožných a vlivných obyvatel města.

Santa Croce

Fasáda kostela dominuje – jak jinak – stejnojmennému náměstí

Santa Croce

Santa-Croce-interiér kostela

Santa Croce

Mezi skvosty interiéru určitě patří kazatelna od Benedetta da Maiana nebo Donatellův kamenný reliéf Zvěstování z roku 1435

Santa Croce

Giottův polyptych v kapli Baroncelli

SaNTA cROCE

Polychromované medailonky vytvořil Lucca della Robbia

Štědrost donátorů je v interiéru patrná na první pohled. Výzdoba je více než okázalá. Vytvořili ji Giotto, Brunelleschi, Donatello, Vasari, Ghiberti, Della Robbia, nebo Canova – a to jsou pouze ta jména nejzvučnější. Pochováni zde však nejsou jen bohatí mecenáši a významní obchodníci, místo odpočinku zde našlo i mnoho významných osobností té doby. Pojďme se podívat, kdo s kým tu sdílí společné pohřebiště:

Santa Croce

V pravé části lodi kostela je náhrobek Gioacchina Rossiniho a Niccola Machiavelliho

Santa Croce

Monumentální náhrobek samotného velkého Michelangela Buonarottiho navrhl Giorgio Vasari. Sochařskou výzdobu včetně mistrovy busty vytvořil G. B. Lorenzi

Santa Croce

Určitě nepřehlédněte Dantův pomník. Na druhé straně kostela je pochován Galileo Galilei

Ještě bychom mohli zmínit hrobku humanisty Leonarda Bruniho, Carla Marsuppiniho nebo vynálezce Gulielma Marconiho a mnoha dalších, kteří si zasloužili být pochováni v této umělecké svatyni.

San Lorenzo a Medicejové

Tato bazilika je údajně jedním z nejstarších kostelů Florencie. Faktem je, že poprvé vysvěcena byla již v roce 393. Byla také farním kostelem rodu Medici.

V roce 1419 se Giovanni di Medici rozhodl zafinancovat stavbu nového kostela na místě původně románské budovy. Vypracováním plánů a realizací pověřil tehdy nejvýznamnějšího renesančního architekta Florencie, Filippa Brunelleschiho. Ten se však dokončení nedožil, práci převzal Antonio Manetti. Stavba se táhla až do roku 1459, kdy do města zavítal papež Pius II. Ovšem části stavby se dokončovaly ještě mnohem později již za jiných architektů, takže z původních plánů Brunelleschiho je víceméně jen část přilehlého klášterního komplexu a stará zákristie. Součástí kláštera je knihovna Laurentania, kterou vytvořil Michelangelo.

San Lorenzo

Fasáda kostela nebyla nikdy dokončena, i když v roce 1518 medicejský papež Lev X. pověřil Michelangela vypracováním plánů na zhotovení fasády z bílého carrarského mramoru. Zůstalo však jen u plánů. Některé Michelangelovy práce jsou však dochovány v interiéru.

San Lorenzo

San Lorenzo

Nejvzácnějším uměleckým kouskem kostela jsou dvě mohutné bronzové kazatelny od Donatella, dvorního sochaře a téměř přítele rodiny Medici. Detail stěny kazatelny

Štědré financování stavby však mělo také za cíl vybudovat zde pohřebiště rodu Medici. V kapli je pohřbeno na 50 členů rodu Medici od Cosima il Vecchia až po Annu Marii, která zemřela 1743, čímž vymřel rod Medici.

Capella Medicea

Medicejská kaple se nachází v apsidě kostela. Rod Medici ji financoval až do smrti posledního člena. Poslední úpravy z doby kolem roku 1604 dokončil Bernardo Buontalenti. Medicejská kaple byla bohužel v době naší návštěvy nepřístupná. 

Ale nepohřbívalo se jen v Medicejské kapli, ale i v Brunelleschiho Staré zákristii. V této části je náhrobek Cosima Staršího. Jeho mramorový sarkofág navrhl Verocchio. Rovněž je zde pochován velký sochař Donatello, který sloužil Medicejským, kteří si ho vážili natolik, že ho po jeho smrti pochovali ve své blízkosti.  

San Lorenzo

San-Lorenzo-náhrobek Cosima Starého

San Lorenzo

Donatellův náhrobek ve Staré zákristii. Nápis na náhrobku hlásí: Zde leží Donatello, oslavovaný pro znovuzrození antického umění sochařství, nejdražší pro vznešené patrony svobodných umění, knížata Medici, který ho ctili, když byl naživu, a když zemřel, tak mu postavili hrob v blízkosti svých vlastních

Foto: Jiří Lády

 

Na našem webu jste si také mohli přečíst:

 

Reklama