skolka

Malé děti jsou častou překážkou při hledání zaměstnaní. Jednou z možností, kterou mohou zaměstnavatelé poskytnout pro usnadnění kombinace práce a rodiny svým zaměstnancům, je zřízení podnikových jeslí či mateřské školy. Realizace této možnosti je ale v ČR stále velmi vzácná. Možná se ale dočkáme obratu k lepšímu.

Právě teď mohou podniky čerpat 1 až 8 milionů na firemní školku z dotací Evropské unie. Minulý týden byla vyhlášena výzva Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu vzniku firemních školek, podle ní mají možnost čerpat finanční prostředky z fondů EU až do výše 100 % vynaložených nákladů na firemní školku!

Ministerstvo si pro předkládání grantových projektů - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vyhradilo částku 250 000 000 korun.

Co tato výzva znamená pro společnosti, které chtějí realizovat projekty firemních školek?

„Mimopražské firmy mají nyní jedinečnou příležitost zažádat o dotaci z fondů EU na zřízení a provoz své firemní školky. Z našich zkušeností při přípravě projektů firemních školek ze zdrojů EU můžeme říct, že dotace vystačí na financování cca 2–3 let provozu firemní školky,“ odpovídá Kateřina Francová z občanského sdružení Firemní školky.

„Firmám poskytujeme komplexní informační servis a ještě před rozhodnutím firmy, zda budou chtít žádat o dotace, poskytujeme konzultační poradenství, kde firmu seznámíme s výhodami, ale i nevýhodami celého procesu. A samozřejmě doporučíme, zda má smysl o dotace žádat nebo zda je lepší počkat na některou z příštích příležitostí,“ dodává.

„Firmám doporučujeme, aby se do příprav projektu firemní školky pustily co nejdříve, protože termín odevzdání žádostí je již na konci března. Zhruba od září 2010 by již mohl být projekt realizován,“ doplňuje Markéta Hlavicová.

Aktuální informace zveřejňuje občanské sdružení Firemní školky na svých stránkách www.firemni-skolky.cz.

Uvítala byste firemní školku i ve vašem zaměstnání? Jak se vám daří skloubit práci s rodinou?

Reklama