Dívali jste se včera na Titanic? Když jsem zaregistrovala, že ho opět dávají, vzpomněla jsem si na jeden e-mail, který mi jednou poslala kamarádka. Bylo v něm několik chyb, které mají ve filmu Titanic být. Všechno jsem bedlivě sledovala a opravdu, většiny z nich jsem si všimla.

-          Když přijede do přístavu auto a začne z něho vystupovat Rose, ve skle se odráží kulisa s lešením místo Titanicu.

-          Když Titanic vyjíždí z přístavu, míjí v těsné blízkosti malou loďku, která se na vlnách valících se od Titanicu sotva zhoupne.

-          Je vidět delfíny, kteří v těchto mořích nejsou.

-          Když se ženy zmiňují o Freudovi, tvrdí, že muži jsou podle Freuda předpojatí. Ale je známo, že Freud výsledky své práce zveřejnil až v roce 1920, tedy o osm let později.

-          Ve scéně, kde Jack přemlouvá Rose, aby neskákala, jeho límec mění tvar a pozici. Z jednoho záběru mu kouká košile, z druhého zase ne.

-          Když učí Jack Rose plivat, přichází matka Rose a Jackovi zůstane slina na bradě. V různých záběrech mění pozici i tvar.

-          Papír s poznámkami (po večeři) je nejdříve žlutý, ale když ho Rose čte, je bílý.

-          Když Rose jako babička začíná vyprávět na lodi svůj příběh, má kulaté náušnice. Později má náušnice podlouhlé, hranaté.

-          Obraz Nymfy od Moneta byl namalován až v roce 1920.

-          Když Jack maluje nahou Rose, je vidět její oholené podpaží. V té době to ale bylo vulgární.

-          Během filmu se Rose mění barva očí.

-          Když se Rose prochází po soukromé palubě s Callem, tak Call pokládá šálek na talířek dvakrát.

-          Když Rose uniká výtahem, vztyčí svůj prostředníček, což je budoucí gesto z Brooklynu. I tak je to dost na děvče, které se učí plivat.

-          Když Rose běží hledat pomoc pro Jacka, který je připoután, brodí se vodou. Několikrát se změní výška mokrosti jejich šatů. Když běží po schodech nahoru, dokonce jsou šaty úplně suché.

-          Když Rose prochází podpalubí, aby zachránila Jacka připoutaného k potrubí, narazí na skříňku, ve které je sekera. Rozbije okénko, aby ji mohla vytáhnout, ale v dalším záběru je okénko skříňky jako nové.

-          Když Rose rozbije sklo požární sekerou, zbude tam jeden střep. V dalším záběru je tam ale místo jednoho střepu mnoho střepů.

-          Pouta, kterými je Jack připoután k trubce, nebyla v roce 1912 ještě vynalezena. Existoval jiný typ s jiným zamykáním.

-          Když Call střílí po Rose a Jackovi, zasáhne andělíčka, který se rozbije a zhroutí. Ve skutečnosti je uchován dodnes.

-          Pokud se pořádně podíváte na kapitánovu uniformu a ještě podrobněji na její knoflíčky, je na nich vidět ražení 1922…

-          Když se voda valí skrz kopuli, je vidět okraj obrovského vědra.

-          Když se Jack ptá kapitána, zda-li s nimi opustí loď, můžeme v zrcadle spatřit kameru.

-          Když lidé nastupují do záchranných člunů, jeden z nich má na sobě digitální hodinky.

-          Když se Titanic potápí, konkrétně scéna, kdy je loď kolmo k vodě a lidé padají dolů, jeden člověk při pádu narazí na trn, za který se loď přivazuje k břehu. Normálně bývá ze železa, kdežto tento se promáčkne jako guma.

Reklama