Byla krásná, vzdělaná, bohatá, a neurozená. Přesto se do ní zamiloval arcivévoda Ferdinand Tyrolský, druhorozený syn císaře Ferdinanda I. Habsburského, a dokonce se s ní tajně oženil.

Proč takové tajnosti? Morganatické sňatky nebývaly vůbec mezi vysokou šlechtou obvyklé. Vzít si někoho nerovnorodého u Habsburků? Naprosto nemyslitelné! Ti s tím měli problém ještě na počátku dvacátého století! Náš příběh se ale odehrává mnohem dřív – v šestnáctém století.Filipina

Filipina se narodila v Augsburgu do vážené patricijské rodiny Welserů, kteří zbohatli na zámořském obchodu s kořením, zejména s pepřem. Byli na tom stejně dobře jako augsburgští bankéři Fuggerové, a tak si mohli dovolit – většinou nenávratně - půjčovat císařské rodině, která měla vždy hluboko do kapsy. Do Filipiny vkládala její rodina velké naděje. Jako jediná měla totiž mezi svými sourozenci obchodního ducha, a tak všichni doufali, že si přivede schopného ženicha a spolu s ním převezme rodinnou firmu.

Jenže Filipina všechny své nápadníky odmítala. A že jich bylo! Nejspíš čekala na svého prince. A dočkala se… Při jedné císařské návštěvě Augsburgu upoutala pozornost arcivévody Ferdinanda, když byla císařská rodina ubytována právě u Welserů. Ani jí tento přitažlivý mladý muž nebyl lhostejný. Měl pověst svůdníka, který nemá v plánu se ženit. Už tehdy prý přeskočila jiskřička…

Pak se znovu potkali na zámku Březnice u Filipininy tety Kateřiny Lokšanské, která tu často hostila tu nejvyšší společnost. Jednoho dne se tam objevil také Ferdinand. A začala tajná láska. Filipina byla jen z kupecké rodiny, i když byla bohatší než její milý. Ferdinand ale věděl, že se chce s Filipinou oženit – ne z ní udělat jen svou milenku.

Do plánů byla zasvěcena Kateřina Lokšanská a ta taky zorganizovala onu přísně tajnou svatbu. Odehrála se jedné mrazivé lednové noci v roce 1557 v zámecké kapli. Zasvěceni byli jen ti nejvěrnější. Nikdo nic nepoznal, dokonce ani služebnictvo na zámku. Ferdinand byl tehdy místodržitelem v Praze, a tak na Březnici jezdil poměrně často. Bylo to sice trochu nápadné, ale i tady se vysvětlení našlo. Začalo se povídat, že jezdí za Kateřinou Lokšanskou, která je jeho milenkou. Nikdo nic netušil, ani když Filipina čekala dítě. Tehdejší móda byla milosrdná a těhotenství dokonale skryla.

První chlapeček se narodil v roce 1558. Vše opět proběhlo v utajení, i když porod byl nesmírně obtížný. Teď bylo nutné dítě nějak oficiálně propašovat do zámku. Paní Lokšanská vymyslela toto: šestidenní miminko bylo položeno na schody zámku tak, aby ho „náhodou“ ráno objevili. A Filipina i teta Lokšanská projevily ohromnou „šlechetnost“.  Ujaly se nalezence, který dostal při křtu jméno Andreas. Tatínek ho ale viděl až za několik týdnů. Za dva roky byl stejným způsobem adoptován i druhý syn Karel. To už Ferdinand přestěhoval celou rodinku včetně tety Lokšanské na Křivoklát, což byl královský hrad, takže tu časté Ferdinandovy návštěvy nebudily takovou pozornost.

Brzy poté se Ferdinand rozhodl, že se k tajnému sňatku přizná svému císařskému otci. Ten prožil krásné manželství s Annou Jagellonskou, po jejíž smrti nepřestal truchlit. Sice nejásal, ale po počátečním hněvu byl ochoten vzít Filipinu i děti na milost, ale jen v případě, že vše zůstane utajeno. Brzy to ale bylo poloveřejné tajemství, dokonce kolovala báchorka, že Filipina i s oběma synky císaře navštívila a prosila ho o odpuštění. To ale pravda nebyla! Ta se s tchánem nikdy nesetkala a její manžel doufal, že časem tatíček změkne a svůj požadavek odvolá.

 Na Křivoklátě se Filipině narodila dvojčata Filip a Marie, ale děti byly velice slabounké a zanedlouho obě zemřely. Ani Filipina na tom nebyla lépe. Od tohoto porodu stále stonala. V roce 1564 zemřel císař a brzy nato byl Ferdinand dosazen za vládce do Tyrolska – odtud jeho přívlastek Tyrolský. Když tam Ferdinand odcházel, tušil, že mu tamní stavy budou dělat kvůli morganatickému sňatku problémy. A skutečně! Tyrolská šlechta žádala, aby se Ferdinand s Filipinou rozvedl, a hrozila vyděděním jeho synům. Teprve laskavé Filipině se podařilo předsudky odstranit. Ferdinand dostal dokonce nabídku stát se polským králem. Ale i tady bylo podmínkou, aby se s Filipinou rozvedl a uzavřel sňatek se stavovsky přiměřenou ženou.

Ambras

Zámek Ambras, perla mezi šlechtickými sídly severně od Alp

Rodinným sídlem se v Tyrolích stal nádherný zámek Ambras u Innsbrucku. Ten si blíže přiblížíme v zítřejším povídání o Innsbrucku. Tady už Filipina  žila jako oficiální Ferdinandova manželka, protože sňatku požehnal i samotný papež, a zbavil tak Ferdinanda i Filipinu dalšího utajování.

I v Tyrolsku si Filipina okamžitě získala tamní obyvatele svou laskavostí a ochotou pomáhat. Byla velmi oblíbená i u služebnictva. Zabývala se léčitelstvím a byla hojně navštěvována i vystudovanými lékaři. Sepsala spolu s dvorním lékařem G. Handschem knihu léčitelských receptů. Rukopis jich obsahuje na 2000 a je uchován ve Vídeňské národní knihovně. Byla i skvělá kuchařka, ráda vařila a sama prostírala pro své hosty. Tehdejší tabule mívaly až 40 chodů, takže to muselo být dost vyčerpávající.

Léčila druhé, ale sama sobě pomoci neuměla. Navíc své zdravotní problémy, které začaly už po porodu dvojčat, před manželem úspěšně tajila. Když ale v dubnu 1580 zemřela Filipinina teta Kateřina Lokšanská,  Filipina se zhroutila. Teprve teď si Ferdinand uvědomil pravý stav věcí. Bylo však už pozdě! „Zázračné“ pouštění žilou, tento středověký lék na všechno, nepomohl a Filipina zemřela za pár dní...

Náhrobek v Hofkirche

Náhrobek Filipiny v innsbruckém Hofkirche

Zítra si můžete přečíst: Innsbruck je nádherný v zimě i v létě.

V seriálu Jany Ládyové jste si mohli také přečíst i o těchto zajímavých ženách:

Reklama