shutterstock-1303528081.jpg

Foto: Shutterstock

Během této první úplňkové noci jsou po stovkách rozsvěcovány papírové lucerny a luští se hádanky napsané na papírcích, jež jsou na nich připevněny. Hádanky většinou obsahují motivy štěstí, úspěchu, rodiny a lásky.

Lidé nosí po ulicích lucerny, které vypadají jako hmyz (vážky) a jiná zvířata. Letos jsou třeba populární ty v podobě tygra. Všude v ulicích jsou různé lampy a lampiony a vše je krásně osvětlené. V minulosti byly lucerny velmi jednoduché a pouze císař a urození lidé vlastnili velké a složitě zdobené kusy. Dnes už jsou ale v ulicích k vidění lucerny všech velikostí a podob.

FotoJet-3-.jpg

Foto: Shutterstock

Během festivalu nechybí samozřejmě ani lví nebo dračí tanec. Vidět můžeme i představení v podobě chůze na chůdách, kdy jednotliví účastníci představují například mnichy, rybáře či klauny a předvádějí různé akrobatické kousky.

Tento den se jí sladké kuličky z lepkavé rýže zvané tangyuan, což se vyslovuje v čínštině stejně jako „rodinné setkání“. Kuličky jsou většinou plněny sladkou náplní ze sezamu, oříšků, červených fazolek a jujubové pasty. Jejich kulatý tvar a okrouhlost misky, ve které se servírují, symbolizují celistvost rodiny a rodinný kruh.

shutterstock-1891126789.jpg

Foto: Shutterstock

A kde se vlastně Festival luceren vzal? Koluje o něm mnoho legend. Jedna z nich vypráví o záchraně vesnice před hněvem Nefritového císaře. Ten se na vesničany rozzlobil, protože se odvážili ulovit jeho vzácného jestřába. A přikázal nebeskému vojsku srovnat vesnici se zemí. Vystrašení vesničané na radu jednoho moudrého staříka u každého domu rozsvítili červenou lucernu. Celý večer také udržovali na ulicích malé ohníčky a odpalovali petardy. Nebeská armáda si tak z dálky myslela, že je celá vesnice už v plamenech. Vrátila se tedy zpět k Nefritovému císaři se zprávou, že vesnice je zničena. Císař byl spokojen a vesnice zachráněna.

FostoJet.jpg

Foto: Shutterstock


Zdroje: AsianStyle, China Highlights, National Today, ChineseNewYear

Reklama