Pojem tranďák nebo také transka je slangovým označením široké skupiny lidí odborně nazývané transgendeři. Jsou to jedinci, kteří z nějakého důvodu nejsou plně spokojeni se svým genderem a žijí či se snaží žít v genderu jiném nebo mimo gendery. A proč že mezi ně, inspirována sociologem Martinem Fafejtou, řadím chudáka Ferdu Mravence? Inu, tento známý pohádkový hrdina je totiž anatomicky žena. Tedy, abychom byli přesní, dělnice. Jako pravý mravenčí samec by musel vypadat poněkud jinak – přinejmenším by měl mít křídla. Přes své nepochybné anatomické ženství však Ferda vystupuje jako muž. Dokonce se zamiluje do proradné krasavice Berušky. Žije tedy v jiném genderu, než bychom mohli na základě biologických skutečností očekávat – je tedy transgender.

Malý atlas transgenderů
Mezi transgendery řadíme široké spektrum jedinců s nejrůznějším chováním, biologickým a sociálním pohlavím. Patří mezi ně takzvaní cross-dresseři, označovaní také jako transvestité (tento termín je ovšem jakožto původně psychiatrický dnes spíše odmítán) – jedinci, kteří jsou spokojeni se svým biologickým pohlavím, ale oblékají se a chovají se jako opačný gender (přitom mnozí ne vždy, ale jen při určitých příležitostech). Jako transsexuálové jsou označováni ti, kteří se cítí být opačným pohlavím a obvykle touží i po změně své anatomie. V jejich případě rozlišujeme takzvané MtF (male to female) – tedy biologické muže, kteří se cítí být ženami, a FtM (female to male) u kterých je tomu opačně.

(soutěž 11 - a)

Mezi transgendery řadíme i tzv. draq-queens a draq-kings – jedince, kteří nejen že se oblékají jako opačný gender, ale libují si v róbách, které by na sebe normální zástupce dotyčného genderu nevzal (třeba velmi extravagantní večerní šaty). Jako bigendeři jsou označováni ti, kteří žijí střídavě v obou genderech nebo trvale v genderu opačném, aniž by přitom toužili po změně biologického pohlaví – obvykle se cítí i jako muži, i jako ženy, podle toho, který gender zrovna zvolí. Maskulinní ženy a femininní muži jsou nazýváni ti jedinci, kteří jsou spokojeni se svým biologickým pohlavím a žijí v genderu, který mu odpovídá, ale nesou nějaké znaky genderu opačného a nehodlají je zakrývat (třeba vousaté ženy, které se neholí). Gender-blendeři jsou jedinci, v nichž se mísí genderové znaky obou pohlaví, takže nepůsobí ani mužsky, ani žensky, zatímco jako androgynové jsou označováni ti, kteří působí mužsky i žensky zároveň – například jedinci, kteří sexuálně přitahují jak ženy, tak muže.

Přál bych si jedny ňadra a nějaký menší penis
Speciální kategorii transgenderů tvoří jedinci, kteří si různě upravují těla, nechávají si vytvořit znaky charakteristické pro opačné pohlaví, aniž by zároveň toužili po změně pohlaví. Jsou jimi například brazilští travestis – mužští prostituti, kteří si nechávají formovat kulatá kolena, žensky vypadající stehna a boky a zároveň si přejí mít ňadra – vzhledem k místnímu vnímání krásy však nikoliv velká, ale menší a pevná. Zajímavé je, že zákazníci těchto travestis, označovaní jako maridos, jsou považováni za „pravé“ muže, nikoliv za homosexuály, a je od nich vyžadováno striktní dodržování mužského genderu. Pokud ho náhodou poruší, posmívají se jim ostatní, že jsou „viado“ – „buzny“.

Kdo nemá pohlaví, neexistuje
Euroamerická kultura, i když je v současnosti mnohem tolerantnější k překračování hranic genderů, je stále striktně dvougenderová. Proto jsou i transgendeři nuceni, aby hráli roli jednoho nebo druhého genderu. Dokonce musí být někdy v genderu, který přijali, monohem přesvědčivější, než jedinci, kteří se do něj narodili. Zatímco „normální“ žena si může dovolit vyjít na ulici v kalhotách a ostříhat se „na ježka“, pokud něco takového udělá MtF transsexuál, je rázem zpochybněn jeho nárok na to, být ženou, a to jak většinovou společností, tak komunitou transgenderů. Zatímco členky komise, posuzující žádost o změnu pohlaví, mohou být v kalhotách, žadatel o operaci „na ženu“ musí přijít v sukni a perfektně nalíčen, jinak bude jeho touha být druhým pohlavím zpochybněna.

Znáte osobně nějakého transgendera? Napadá Vás nějaká další pohádková nebo i historická postava, která by se dala označit za transgendera? Co byste si myslela o ženě, která by měla vousy? Vadí Vám pohled na dva muže, líbající se na ulici?

Reklama