5e4d3b83685ebobrazek.png
Je pravdou, že minulý týden přišla moje kolegyně z práce s úžasným novým tetováním, vypadalo pohádkově, a jak jistě tušíte - měla vytetovaného Fénixe.

Pár dní na to jsem na zmínku o něm narazila v jedné knize, a to už jsem si říkala, Heleno, asi bys o něm měla vědět něco víc, a dala jsem se do pátrání… Jelikož v podvědomí mi znělo, Fénix… zkus s ním pracovat.

Jedny z mých oblíbených stránek - psychologiechaosu - se tomuto výjimečnému bájnému tvoru věnují s velikou láskou a stylem mně blízkým.

Podle jejich vědění je Fénix symbolem transmutace hmoty a transformace vědomí.

5e4d3b9bbb1a4obrazek.pngJiž obyvatelé dávné Číny měli tuto magickou bytost ve velké úctě, jako symbol štěstí a dlouhověkosti, nesmrtelnosti a cyklický návrat všech věcí do původního stavu, k neustálému obnovování vesmíru.

Dávné kultury (jako například Řekové, Římané a Egypťané) síle Fénixe prokazovaly velkou důvěru a oddanost, a není jistě náhoda, že se tak dělo nezávisle na sobě téměř po celém světě, starověký Orient nevyjímaje.

Fénix a jeho samo obnovující se síla a nesmrtelnost, znovuzrození ohněm byla podle dávných učenců již v dávné době průkopníkem fyzikálního zákona o zachování energie a hmoty.

Staroegyptská legenda vypráví, že tento bájný tvor je stvořen ze všech existujících prvků ve vesmíru. Podle obecného mínění je Fénix bytostí znovuvzkříšení, jeho živlem je oheň a domovem je posvátný chrám ve slunečním městě Heliopole.

Podle legend si zde staví každý rok hnízdo z vonných rostlin a koření, poté vzplane v slunečním žáru a ihned dokáže vstát z vlastního popela s novou silou.
Fénix je taktéž symbolem alchymistů, kteří se neúnavně snaží najít návod na probuzení hadí síly a posvátné nesmrtelnosti.

Fénix je z dávných časů až do našeho věku oblíbený amulet.

Jako znamení tvořivých sil a života věčného.
5e4d3b92547f3obrazek.png

Je to veskrze pozitivní talisman dobra a lásky. Podle esoterických nauk je to skvělé znamení míru a rozkvětu, obnovy, naděje a vítězství světla nad temnotou.
Ve starých českých pověstech Fénix býval rudým ptákem považovaným za vyslance nebeského vladyky. Pokud se rudý pták objevil, znamenalo to nastolení období rozkvětu, lásky a míru.

V čínské mytologii je tento mystický tvor chápán jako ztělesnění ženské tvořivé podstaty (zatímco ztělesněním mužské podstaty je drak) a podle dávné legendy je bytostí, na níž mohou létat pouze nesmrtelní…

Reklama