Podrobný popis těchto živlů najdete v předchozím článku na této stránce. 
 
Práce s těmito prvky patří ke klíčovým principům ve Feng Shui a používá se v následujících oblastech:
 
1. Osobnostní analýzy z data narození

Tento rozbor určí individuální potřeby jedince na energetické úrovni. Čtyři pilíře, jak se tato metoda jmenuje, rozebere člověka na základě roku, měsíce, dne a hodiny zrození. Pomocí výpočtů zjistíme, které energie by měl daný jedinec posílit, případně potlačit. Tyto závěry poté můžeme využít pro řešení prostoru jako individuální Feng Šuej. Ne vždy totiž platí všeobecné principy pro každého.

Při rozborech pro páry nebo rodiny pak vstupují do hry i harmonizační energie mezi jednotlivými osobnostmi.  Můžeme také lépe rozhodnout, pro koho by byla určitá místnost vhodnější nebo zda mají sourozenci sdílet společný pokoj či nikoliv. Na základě této podrobné analýzy lidé lépe pochopí fungování vztahů i sebe sama. Je možné zjistit silné a slabé stránky každého jedince, kdo koho podporuje nebo je s ním v konfliktním vztahu. Často dojde k pochopení určitých souvislostí – například, proč to někoho stále táhne k vodě, jiný životně potřebuje krb s ohněm, další vyhledává zelenou barvu nebo si domů nosí kameny z cest. Můžeme zjistit, jak které prostředí na nás působí; které nás zklidňuje, aktivizuje nebo v nás probouzí nápady a kreativitu.

Součástí rozboru je doporučení jak se závěry pracovat dále, a to nejen v prostoru, ale také v souvislosti s oblékáním, stravou, zdravím nebo činnostmi.
5b0570f835272obrazek.png

2. Podpora prostředí

Energii živlů využíváme také v souvislosti s činností, která je v daném prostoru provozována. Platí to především u komerčního prostředí a několik příkladů nám dá lépe pochopit, jakým způsobem se energie projevují.

Představit si můžeme například banku, která symbolizuje energii Kovu. Činnosti, které se zde provozují, jsou spojeny s přesností, vážností, důvěrou, stabilitou, strategií. Prostředí je uniformní, dalo by se říci až vznešené, vévodící barvou je šedá, časté je užití kovu jako takového, vše má své místo, vládne zde přesný řád s důrazem na detail. Tedy typické kovové prostředí s klidnou energií Jin.
5b05708c9162dobrazek.png

Jako protipól bychom si mohli vzít redakci, interiérové studio nebo reklamní agenturu. Zde se setkáme s živým jangovým prostředím plným chaosu. Společným rysem je kreativita, kterou podporuje energie Dřeva. Ta napomáhá nápadům, rychlosti, improvizaci a inspiraci. V takovém prostředí často 5b0570af88d29obrazek.pngnajdeme dřevěný nábytek, někdy dokonce starožitné kousky, rozhodně nic strohého. Kreativitu můžeme dále podpořit například zelenou barvou nebo živými rostlinami. Je však mnohdy nad lidské síly zde udržet jakýkoliv pořádek nebo řád.

Také domácí prostředí lze rozdělit na jin a jang. Správné rozmístění místností vzhledem ke světovým stranám, přirozenému světlu a slunečnímu svitu je zásadní. K severním stranám by měly být umístěny jinové – tedy klidové a užitkové místnosti jako koupelna, chodba, spíž, šatna, technická místnost, prádelna a ložnice. Využijí přirozený chlad a nižší intenzitu světla. K jižním stranám pak patří jangové – živé místnosti, tedy kuchyně a obývák. Dětské pokoje a pracovny by měly v sobě mít jin i jang.

3. Harmonizace prostoru

image.pngVyváženosti v prostoru docílíme kombinací různých tvarů, dostatečným a variabilním řešením osvětlení a zastoupením energií všech pěti elementů. K tomu, abychom určili, kde jakou energii použít, slouží Bagua neboli rozčlenění prostoru na osm výsečí, které vedou ze středu. (viz obr. Ilustrační půdorys). Každá z výsečí (neboli sektor) patří k jedné ze světových stran, je jí přiřazena životní oblast a energie jednoho z živlů. Například jihozápadní sektor je spojený s oblastí vztahů a partnerství a s energií Ohně. Dále zde můžeme využít podporující energii, což je v tomto případě Země. Jak lze jednotlivé energie vyjádřit je popsáno zde; je potřeba pracovat citlivě, aby jednotlivé barvy, tvary a materiály navazovaly jeden na druhý a tvořili harmonický celek. Je důležité, v jakých místnostech se daný sektor vyskytuje, zda není oslabený a v neposlední řadě, zda jsou dané energie vhodné posilovat vzhledem k individuálním potřebám.

Energeticky významné prvky jako krb, bazén, akvárium apod. by vždy měly být v souladu s energií světové strany, ve které jsou umístěné.

Podrobný popis těchto živlů najdete v předchozím článku na této stránce.
 
Za milé povídání děkujeme interiérové návrhářce Markétě Petříkové, ze studia www.vitr-voda.cz, která se Feng Shui filozofií zabývá.

Zajímavé články o Feng Shui:

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Reklama