Feminismus patří mezi nejkontroverznější hnutí, ač se už etabluje desítky let a má za sebou nepopiratelné výsledky. Mnohá média, ale částečně i ty nejradikálnější aktivistky nebo feministické intelektuálky, způsobily zmatený pohled na hnutí a jeho cíle.

A co teprve, až budou stále hlasitější muži – feministé? Co si o nich myslet, o feministech– je to recese, provokace, nebo skutečná součást emancipačního hnutí?

O feministech...
„Feminismus je programem také pro muže, již procitají z bezvědomí sociální homosexuality, z šedi uniformních názorů a postojů, v nichž ženy hrají roli domácích robotů na výrobu dětí, přípravu jídla atd. Bez mužů feministů by patriarcháty dosud drtily city a naděje žen stejně jako v dobách hinduistického či katolického temna.

Zajímavá je proměna mužů, kteří ženami pohrdají, ale kteří jsou otci dcer. Jak dcery dospívají, začínají se k nim přibližovat cizí muži. A jestliže tito muži mají k dcerám pohrdlivý vztah, chovají se k nim přezíravě a ponižují je, otcové to těžce nesou. Vše se děje podle rodičovského vzoru. Nicméně privilegovaní otcové v dcerách spatřují sami sebe, tolik si přáli syny, a proto těžce nesou jejich nerovné ženské role. Ze zmíněných situací se také někdy rodí mužský feminismus.“
Převzato ze seminární práceabsolventky sociologie.

Ženu považuji za sobě rovnou, nemůžu tedy být ničím jiným

Čtyřiatřicetiletý Michal Tesař ze Sokolova už dávno nechodí na demonstrace za rovnost žen a mužů, nesdílí oslavy MDŽ či Dne matek, nerozdává letáky při podobných akcích jako před pár lety. Názory si ale ponechal. A nemá problém označit se za feministu. „Určitě mi trvalo, než jsem ktomu došel. Nakonec vyrůstal jsem ve společnosti, kde je za nenormální považováno, když berete ženu za sobě rovnou. Takže i já, přestože jsem byl vždycky citlivý, jsem ktomu tak nějak podobně přistupoval,“ říká Tesař.

„Přesto přirozeně jsem to cítil jinak. Nakonec, určité návyky jsem si nesl zdomova. Táta to bral tak, že vdomácnosti jsou smámou dva, a tak se o práci vní musí podělit. Byl víc vpráci, a to jediné bylo důvodem, proč toho na svých bedrech měla víc mamka. Vidět ho ale vařit nebo žehlit nebylo pro nás nic mimořádného,“ pokračuje.

Tento pohled si Tesař začal osvojovat i celospolečensky: „Jsou tu muži a ženy. Rozdíly mezi námi jsou biologické, ale jiné ne. A tak není důvod, aby byla politická moc vrukách převážně mužů, aby průměrně za stejnou práci brali muži o čtvrtinu vyšší plat,“ uvedl.

Feministické organizace mužů jsou obvyklejší spíš vzápadní Evropě nebo USA. I vČesku mají své zastoupení. Zafeminismu blízkou jsou považováni například tvůrci stránek novimuzi.cz, kteří spolupracují sorganizací Žába na prameni. Kolem ženských sdružení se ale pohybuje čím dál tím více mužů se seriózním zájmem o problematiku, dá se tedy předpokládat, že počet skupin mužů– feministů poroste.

Feministé, které znáte

Milan Machovec – filozof– …v patriarchátu spatřoval slepou uličku lidských dějin a z ekologicko-feministických pozic kritizoval mužskou civilizaci a moc". Podle něho jednou z příčin současného politického, mravního i ekologického úpadku je to, že naše civilizace je jednostranně mužská...

Vlasta Redl – Folkový písničkář– veřejně se označuje za feministu.

José Luis Rodriguez Zapatero – španělský premiér za tamní socialisty – hlásí se k feminismu. Vládu z poloviny obsadil ženami či prosadil zákon o ochraně týraných žen.

A co vy říkáte na feministy? Souhlasíte s nimi, nebo byste jejich partnerky poslali zpět do kuchyně, ložnice a k dětem?

Reklama