Aktivistky sdružení proFem letos uspořádaly kurz práce na počítači pro ženy a v této aktivitě budou pokračovat i v následujících týdnech a měsících.

Proč kurz speciálně pro ženy?
Vysvětluje to ředitelka proFem Marie Lienau: Znalost práce na počítači je běžným požadavkem personálních oddělení většiny firem. V málokterém oboru se dnes stále ještě setkáváme s takovými stereotypy jako právě u IT - informačních technologií. Muži jsou již jako děti téměř automaticky směrováni k technickým oborům, ženy jsou odmalička zpravidla zaměřovány na obory humanitní. Výjimky sice potvrzují pravidlo, ale tradiční rozdělení rolí tu funguje snad nejvíce - v útlém věku dostávají kluci autíčka a stavebnice, dívenky pak panenky s příslušenstvím. Počítače jsou pak ve školách především záležitostí mužské části populace.

Genderové studie sice trendu vedoucímu ke speciální počítačové výuce pro ženy příliš nefandí, ale zkušenosti ukazují, že oddělené počítačové vzdělávání pro ženy má hlubší význam. Ženy totiž nemají dost důvěry ve vlastní schopnosti, a i proto už jako uživatelky počítačů za muži stále silně zaostávají. Muži jsou považováni za pány počítačů doma i v práci a běžné „genderově smíšené“ kurzy na to neberou ohled. V čistě „ženských kurzech“ ženy nacházejí klid, nebojí se opakovaných dotazů, nejsou „ty hloupé“ a získávají nové znalosti spolu se zvýšeným sebevědomím vlastních schopností.

Snímek z letošního prvního kurzu
 

 

 

 

 


Moto kurzu: „Když se ženy zbaví zbytečného ostychu z počítačů a budou s nimi zacházet stejně sebevědomě jako muži, otřesou tak aspoň trochu technickou nadřazeností mužů.“


Nejbližší kurz

Základy Word a Excel podle tzv. ECDL osnov, 30. března až 3. dubna 2009, od 9 do 13 hodin (denně 5 výukových hodin) za 1 950 korun.

Genderově citlivou výuku vede lektorka podle standardů tzv. „počítačového řidičáku“ (podrobně na www.profem.cz/it-ridicak). Každá žena má svůj notebook včetně zvláštní klávesnice, skupina bude malá, nejvýše 14 účastnic. Kurz se bude konat na Plzeňské 66, Praha 5 (tram 4, 9, 10, stanice Bertramka).

Přihlášky…
…písemně:
proFem o.p.s., Plzeňská 66, 150 00 Praha 5
…telefonicky: 77 44 33 00 5 nebo 224 910 744
…elektronicky: info@profem.cz

Na webové adrese www.profem.cz jsou uvedeny termíny dalších kurzů.

Považujete podobné aktivity za přínosné? Řeknete o kurzu některé ze svých známých, která má s prací na počítači ještě problémy?

Reklama