Jeden z mnoha slavných Poláčkových fejetonů:

Ženské světové hry

U příležitosti zahájení ženských světových her předkládám uvědomělé veřejnosti tyto řádky k bedlivému uvážení. Jak známo, budou tyto dny ženy všech národů běhat, skákat přes překážky, plovat, vrhat oštěpem a diskem a jiné kratochvíle provozovat. Už nyní jsou obrázkové časopisy plny snímků, na kterých vidíme dívky ve sportovních dresech s odznaky svých klubů, za jejichž barvy se bijí. Ženské pohlaví bude mít velkou příležitost k dovádění a rozpustilostem.

Táži se, jestli tohle bylo za Rakouska. Konstatuji, že nikoli. Za starých časů nevyhledávaly dívky a paní příležitosti k vyvádění, ale dbaly o dobrý mrav a důstojnost. Jestli usilovaly o nějaký rekord, tedy o to, aby se vdaly v rekordním čase, aby se vdaly dříve než sestřenice, aby zvítězily v závodech manželských nad svou přítelkyní, aby doběhly k oltáři dříve než spolužačky. To byl běh s překážkami; hendikepem v této sportovní disciplíně byly neprovdané tety, které snižovaly pověst závodkyně u ženicha, a sveřepí rodičové, kteří si přáli výhodnější partii pro svou dceru. Cena vítězným závodnicím nebyla zlatá přílba nebo broušený pohár, ale prostý čepec, a pro manžela, který je pasivním účastníkem závodů, mnohdy pantofel.

Sportovní disciplíny, kterým hověly naše ženy před osvobozením národa z jařma Habsburků, byly většinou usedlé. Například háčkování a paličkování krajek ke spodničkám a záclonám. Nebo vyšívání deček perličkovým či křížovým stehem. Ažurování milieu o závod. Vyšívání kuchařek a plizování sukní. Psaní veršíčků do památníků. Květomluva a známkomluva.

Tehdejší ženské sporty nevyžadovaly změny místa. Tělesná forma tehdejších žen bránila prudkému a překotnému pohybu. Ňadra byla uzpůsobena k tomu, aby se bouřlivě dmula při shledání s milovaným mužem a aby se za ně ukryla růžová psaníčka. Vnady ženské byly kypré a rozměrné; zaobliny sloužily ke koketnímu vrtění a natřásání. Těžko bylo s takovou tělesnou schránkou provozovat maraton, běh na sto yardů, přes překážky a skok o tyči.

Za starých časů nevládl sportovní dres, ale rozkošné nedbalky. Ty se nevystavovaly na obdiv tisícihlavému obecenstvu za bariérami, ale s rozpačitým kvičením se ukrývaly před nenadálým návštěvníkem. Ženy byly spoutány slušným mravem, švonepajem, šněrovačkou; v pase byly přeštípnuty jako vosy; na pyramidě účesu s vlasovou podložkou trčel rozměrný klobouk, hýřící množstvím vycpaného ptactva a celuloidového ovoce; vlečka zametala chodníky. Tento složitý systém se pohyboval důstojně jako kněz. Obličej byl ukryt pod závojem a nade vším se vznášel malinký slunečník s krajkovými volánky. Mohly tyto složité zjevy křičet "hip-hip-hurá"? Mohly se vrhat po míči? Představme si, že sto švonepajů, vleček, závojů, krajkových spodniček, slunečníků a plizovaných sukní řítí se na závodní dráze kolem stadionu. Jenom pomyšlení na to nás znepokojuje.

Pánové! Měli byste hledět na světové ženské hry podezíravě. Měli byste se ozbrojit ostražitostí. Je to jistě hezké, vrhnout disk pokud možno nejdále, skočit o tyči pokud možno nejvýše a zvítězit v plování nad soupeřkou o prsa. Ale podívejte se, copak se to patří, aby naše dcery, naše manželky, naše tchyně a babičky byly takhle rozpustilé? Jaké pocity byste chovali vůči tchyni, která by zlomila rekord ve vrhu koulí? Co tomu řeknete, až vám dcery začnou běhat? Jak vám bude, až vám manželky budou provozovat postranní skoky? Budete souhlasit s tím, aby babičky, místo co by vypravovaly pohádky svým vnoučatům, oddaly se plování na znaku? Mužský uvědomělý světe, povstaň a protestuj!

České slovo 7. 9. 1930

 

 

Reklama