Může to trvat několik vteřin, ale třeba i dlouhé minuty. Dítě se prohne jakoby do luku, ztuhne, protočí oči v sloup, začne sebou škubat, napínat se a dokonce může i upadat do bezvědomí. Co je na vině? Obyčejná horečka!

Febrilní křeče prodělá za svůj život alespoň jedenkrát kolem čtyř procent dětí. A u velké části z nich se v budoucnu ještě zopakují. Ohroženi jimi jsou nejčastěji děti od půl roku do pěti let věku, ale objevit se mohou i o něco dříve či později.

Jak febrilní křeče vypadají

Proč ke křečím dochází?

Většinou doprovázejí horečnaté onemocnění jako je například virová infekce. Spouštěčem je rychlá změna tělesné teploty. Ať už její rychlý nárůst nad 38 °C, nebo střídavé klesání a stoupání. Horečka totiž donutí mozek, aby vysílal do svalů a nervů nekoordinované impulsy. To vede ke křečím a záškubům celého těla, nebo jen některých jeho částí, a může vyústit až v poruchy dýchání či upadání do bezvědomí. Tento stav ve většině případů sice není životu nebezpečný, ale přesto je třeba dodržet několik zásad první pomoci.

Jak se zachovat?

Pokud se setkáte s febrilními křečemi poprvé, pravděpodobně vás děsivě vypadající symptomy vyvedou z míry. Nepropadejte ale panice! Dítě ze všeho nejdříve položte na zem, aby se nezranilo, například při pádu. Poté, co přivoláte záchrannou službu, zajistěte dítěti co největší klid kolem a nesnažte se je násilím držet, aby sebou neškubalo. Dítě následně opatrně zchlaďte vlažným (ne příliš studeným) zábalem tak, aby teplota klesala pomalu, ne skokově.

kid

Dítě může při febrilních křečích upadnout do bezvědomí. Pokud se tak stane, položte je na bok a dohlédněte na to, aby volně dýchalo. Dávejte také pozor, zda nezvrací. Pokud ano, dbejte, aby zvratky odtekly z úst a nedošlo k udušení. Nejpozději za deset minut (ale většinou mnohem dříve) by měly křeče ustat a neměly by po nich zůstat žádné následky.

Budou se křeče opakovat?

Pokud dítě febrilní křeče jednou prodělá, hrozí, že to nebylo naposledy. Mohou se ještě několikrát opakovat. Proto na to buďte připraveni. O vhodném postupu vás bude zcela jistě informovat ošetřující lékař.

„Plošné preventivní podávání diazepamu (protikřečový lék, pozn. red.) všem malým dětem (do 3 let věku) s horečkou se nedoporučuje. Nicméně u dětí po prvním záchvatu febrilních křečí se diazepam při dalších horečnatých infektech jako prevence možného opětného rozvoje křečí v počáteční fázi horečnatého infektu doporučuje. Celková denní dávka je 0,5 - 0,7 mg/kg rozděleně do 3 dávek. Preferuje se rektální podání, které je jednodušší, a má dostatečnou rychlost nástupu účinku,“ radí Doc. MUDr. Květa Bláhová CSc. z Pediatrické kliniky 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol.

Prodělalo vaše dítě febrilní křeče a chystáte se s ním na očkování? Tak opatrně! „U dětí po prodělaných febrilních křečích je vhodné odložit očkování živými vakcínami  a optimální očkovací schéma konzultovat s neurologem nebo s očkovacím střediskem,“ upozorňuje docentka Bláhová.

Mějte se na pozoru

I když febrilní křeče nejsou samy o sobě ve většině případů život ohrožující a ani nezanechají následky, nikdy situaci nepodceňte. Mohou nastat komplikace, nebo se může jednat o zcela jiný zdravotní problém.

Čtěte také: