Sdružení vzniklo v roce 1994 a v současné době pracuje na mnohých projektech pro juniory, seniory, ale i například na projektu Hipoterapie pro Romy či Prevence kriminality. A co vlastně slovo hipoterapie znamená?
Je to způsob terapie, jehož základem je stimulace člověka, ať už zdravého, či nemocného pohybem koně. Kontaktem člověka s koněm dojde ke zlepšení jeho fyzického i psychického stavu, proto se hipoterapie uplatňuje například i v prevenci a léčbě závislostí.
Sdružení sídlí od roku 1997 v Březové 10 km od Kutné Hory v zemědělské usedlosti s přilehlými pastvinami a vlastním rybníkem. Svým návštěvníkům a případným sponzorům může nabídnout


1)hiporehabilitaci pro fyzicky i mentálně postižené děti (individuálně i pro kolektivy)
2)jednodenní pobyty pro mateřské školky, se svezením na ponících, na voze, sportovní programem a prohlídkou zvířat
3)exkurze pro žáky základních škol
4)společenské a sportovní akce, z nichž stojí za zmínku například Střílení ku ptáku, jež probíhá v rámci projektu zachování historických tradic v období letnicových slavností
5)víkendové pobyty pro rodiče s dětmi
6)návštěvní hodiny pro veřejnost jsou ve středu a v pátek odpoledne – po dohodě a každou sobotu odpoledne


V neposlední řadě pořádá sdružení i letní tábor – pokud nemáte pro svoje děti ještě vybrán vhodný letní tábor, náš magazín vám může s nejlepším svědomím tábor v Březové doporučit – děti se naučí na koni nejen jezdit, ale i se o zvířata starat a cítit za ně odpovědnost a organizátoři tábora příkladně dbají o bezpečnost dětí v kontaktu se zvířaty.
Pokud máte zájem o jakoukoli aktivitu pořádanou Nadačním fondem nebo byste chtěli tomuto fondu přispět sponzorským darem, učiňte tak na adrese www.diteakun.dtg.cz nebo diteakun@post.cz.