Narodila jsem se r.1943 a jediná moje osobní vzpomínka je ruský vojenský velitel, který mě chtěl asi pochovat, jenže to byl první chlap s černým mohutným knírem i bohatými vlasy a já jsem se ho bála tak, že jsem ani na dvorek nechtěla s nikým dospělým od nás.

U dědy tenkrát bydlelo dost vojáků, koně měli "zaparkované" na dvoře a ve stodole bylo místa na spaní dost. Babička s maminkou jim pekly buchty a prý jim bylo záhadou, jak se ta povidla dostala dovnitř. Taky jim v neckách praly rubášky, když viděly, jak jsou na to nešikovní....

Bydlely jsme tenkrát u babičky a dědy, tatínek byl někde na Slovensku či Podkarpatské Rusi( ještě dlouho po válce mi maminka ukazovala mapu ČSR, kde si špendlíčky označovala místa, odkud se občas ozval a měla schované i jehličí, že prý někdy spali i na stromech ) . Spaly jsme s maminkou v 1.patře s pavlačí a prý se onen velitel k ní snažil  v noci dostat. Maminka vzbudila dědu a ten ho odehnal. Pak si na dlouho maminka s dědou vyměnili lůžka. Další den měl prý s ním děda hlučný rozhovor na dvoře.

Babička si později při vzpomínce na ten rozhovor dělala legraci, že děda poprvé a naposled na někoho křičel, při tom děda byl malý a drobný, zatímco onen velitel obrovský chlap , při tom děda mluvil rychle česky, občas do toho přimíchal nějaké německé slovo(ani prý nevěděl proč) a velitel se jen asi omlouval, aby to děda nešel ohlásit vyššímu "komandýrovi". Pak byl pokoj.

Rusy vítalo celé městečko, maminka měla nový kroj, sama si ho vyšívala podle předloh obkreslených v muzeu , aby byl pravý. I boty měla vyšívané. Vzpomínala, jak byli všichni rádi, že je konec války, ale maminka byla smutná,  tatínek se dlouhou dobu nevracel a nedával zprávy.

On je dával, ale pošta nefungovala, byl totiž raněn a taky chvíli v zajetí někde u maďarských hranic. Nikdy později o té době nechtěl s námi dětmi mluvit, že prý byl rád, že je válce konec. A jizvu po průstřelu na rameni si vždycky zakrýval tílkem i v největším horku.

Ze vzpomínek ještě vím, že byly domácí zabíjačky "na černo". Aby nikdo ze sousedů neslyšel při tom řvát prase, jezdila babička po betonovém dvoře s vozíkem na litinových kolečkách s řetězem a dělala rámus. Pak měli v domě několik důmyslných schovávaček před případnými domovními prohlídkami.

Pobývali jsme někdy i u druhé babičky. Tam prý v lesích byli partyzáni, ale nepřišlo se na ně. Najali jakoby "Rusa", který za noci někde zabouchal na okno, aby ho nechali přespat a dali mu najíst. Později nechali nastoupit všechny vesničany i s rodinami na náves a onen "Rus" pak jen ukazoval u koho byl a ty gestapo odvezlo.

Měla jsem po válce pěknou panenku. Babička ji získala výměnou za hrnec sádla a ještě dostala pěkné hodinky. Takovou cenu mělo ve válce jídlo.

V sousední vesnici Konětopy místní mladíci vystřelili na projíždějící německé vozidlo, nikomu se nic nestalo, ale okupanti chtěli, aby mladíky občané vydali k potrestání. Nevydali je a proto vesnici vypálili. Sice dali lidem možnost opustit stavení, zvířata lidé vypustili do přírody, ale vesnice lehla popelem. Než si svoje stavení znovu zbudovali, bydleli u příbuzných a známých v okolních vsích. S vypuštěnými domácími zvířaty se už setkal málokdo. Jsem ráda, že tyto válečné "střípky " znám jen z vyprávění a že i moje vnoučata je dnes berou jako minulost. Samík97

Pozn. red.: Text nebyl redakčně upraven.

Černý obchod s jídlem byl velice tvrdě trestán. Lístky na jídlo měly velkou cenu. Můj otec (narozen 1934) vzpomíná, jak se svým bratrem měli nárok na 10 dkg bonbónů za měsíc a jak mu brácha ty jeho jednou snědl. Byla to pro něj tenkrát taková křivda, že ji v koutku duše bratrovi dodnes neodpustil, a to už jim je oběma skoro osmdesát. Simona

Posílejte ještě hodinu svůj příspěvek k dnešnímu válečnému tématu. Čekám na adrese:

redakce@zena-in.cz

Reklama