O ledvinách koluje mnoho „zaručených“ pouček a rad, co jim prospívá a co škodí. Pravdou je, že často lidé o správné funkci ledvin mnoho nevědí. Ani jak rozpoznat, že je s nimi něco v nepořádku.

Když nebolí, tak jsou zdravé…

Toto tvrzení patří mezi nejrozšířenější omyly. Většinou totiž onemocnění ledvin bolest neprovází a často se nefrologové setkávají s tím, že k nim pacient přijde do ambulance ve fázi ledvinného selhání. Žádnou bolest nemá, zato spoustu jiných zdravotních problémů, o kterých však také nevěděl.

Když dostatečně močím, je vše v pořádku…

ledvinyI v tomto případě se jedná o mýtus. Ani celkové množství moči nemusí ještě znamenat, že vaše ledviny fungují správně. „Neobvyklé snížení objemu moči nalézáme až v pokročilých fázích ledvinného selhání. Mnohem důležitější je otázka, co moč obsahuje. Pokud jsou zde příměsi krve, bílkoviny, zvýšené hodnoty odpadních látek metabolismu v krvi (kreatinin, kyselina močová), zasluhuje tato situace péči nefrologa,“ varuje primář Petr Táborský z dialyzačního střediska NephroCare v Praze Krči.

Čím víc piji, tím lépe…

Člověk by měl denně vypít, s ohledem na svou tělesnou konstituci, aktivitu a také klima, ve kterém se nachází, okolo 2-3 litrů tekutin. Zvýšený příjem tekutin je užitečný jen u některých chorob ledvin, především u opakujících se infekcí močových cest nebo u močových kamenů. Jsou naopak stavy, u kterých by mohl být nadbytečný příjem tekutin nebezpečný, například diabetik s poruchou funkce ledvin. Ten musí svůj denní příjem tekutin upravit podle doporučení nefrologa. To samé platí u pacientů s vysokým krevním tlakem.

Kouření ledvinám nevadí…

Na krabičkách cigaret často vidíme, že kouření vážně poškozuje zdraví. Většina lidí si představí, že toto poškození se týká hlavně plic a srdce. Kouření však významně poškozuje cévní systém, cévy v orgánech, ledviny nevyjímaje. Pokud dojde k poruše cévního zásobení ledvin, jejich funkce klesá. „Ještě větší problém představuje kouření u osob, které již nějakou poruchu funkce ledvin mají, nebo jsou dokonce dialyzováni nebo transplantováni,“ upřesňuje primář Táborský. Alarmující je navíc vztah mezi kouřením a nádory ledvin - riziko karcinomu ledvin u kuřáků (resp. u osob, které během svého života kouřily) je o 38 % vyšší než u nekuřáků.

Obezita ledviny chrání…

„Tenhle názor my lékaři opravdu neradi slyšíme. Člověk s nadváhou se obvykle nezdravě stravuje. Přemíra tuků a masitých pokrmů zatěžuje orgány, které zbavují tělo zplodin metabolismu a těmi jsou játra a ledviny. Obezita je navíc velmi často spojena s dalšími dvěma rizikovými faktory, které mohou vést až k ledvinnému selhání a to jsou vysoký krevní tlak a cukrovka,“ dodává nefrolog.

Reklama