Obchod byl v dávných dobách výměnný. Zaručoval jakousi oboustrannou spokojenost. V současné době se všechno přepočítává na peníze. Denně obchodujeme s penězi i se zbožím. Logika bohatství je postavena pouze na stále větším růstu a stále rostoucí spotřebě. Zvýhodňují se tak velké koncerny, nadnárodní obchodní společnosti, což se projevuje negativně v různých oborech lidské činnosti, nejhůře však v obchodování se surovinami a zemědělskými produkty, které se prodávají za velmi nízké ceny. Pro chudé země je takové chování zničující. Dochází k plýtvání, ničení přírody, destrukci udržitelných hospodářských a sociálních systémů, k zadlužování státu a ke ztrátě možnosti řešení z vlastních sil.

Žijeme v demokratické společnosti. Dění kolem sebe ovlivňuje většina z nás minimálně volbami. Nedávno jsme se v denním tématu bavili také o charitě. Řada z vás na charitu přispívá. Snažíme se řešit důsledky špatného obchodování tím, že chudým zemím přidáváme z našeho přebytku. Chováme se jako klasická medicína. Místo aby hleděla na příčiny, řeší důsledky. Léky, které bereme, mají často spousty vedlejších účinků, a někdy ani problém neodstraní. Přispívání na charitu pomáhá asi jako klasická medicína, v některých případech je to spíš placebo – dobrý pocit z toho, že jsme na něco někam dali peníze.

Existuje jiná možnost, jak přímo ovlivňovat nespravedlivou distribuci bohatství. U nás je to sice zatím poměrně malá šance, ale záleží na nás, jak ji budeme podporovat. Jde o systém fairtrade – spravedlivý (partnerský) obchod. 

Spravedlivý obchod se ve vyspělých zemích rozvíjí už více než třicet let. Nejprve se zboží prodávalo výhradně ve specializovaných obchodech, provozovaných církvemi nebo nevládními organizacemi často s využitím dobrovolnické práce. S rostoucím objemem zboží se ovšem systém profesionalizuje a spravedlivě obchodované zboží lze už zakoupit i v běžné obchodní síti - dnes už i u nás. V některých komoditách už dosahuje významný podíl na trhu (20 % banánů ve Švýcarsku, 5–10 % kávy v některých evropských zemích).

Na západ od nás jsou uvědomělí spotřebitelé schopni ovlivnit významně i chování velkých firem, jak ukázal např. bojkot firmy Shell, nebo dokonce politické procesy při spotřebitelské kampani proti apartheidu.

Produkty tohoto obchodu musejí splňovat nejen přísné ekologické standardy, ale i standardy sociální dle konvencí Mezinárodní organizace práce (ILO) /právo na dostatečnou mzdu, dodržování bezpečnosti práce, právo na sdružování a kolektivní vyjednávání, zákaz dětské a nucené práce. Přesně určenou část zisku producenti, kterými jsou především družstva a sdružení rodinných podniků, investují podle vlastního společného rozhodnutí do zlepšování pracovních podmínek (zdravotní a sociální zajištění) a rozvoje komunity, v níž působí (budování infrastruktury, škol, podpora zdravotnických zařízení atp./.

Fairtrade tedy umožňuje narovnávat vztahy v mezinárodním obchodě tím, že respektuje vzájemnou výhodnost. Producenti mají dlouhodobými smlouvami s pevnými cenami zaručeny přiměřené příjmy. Odpovídající zisk, který umožňuje systém rozšiřovat, mají i alternativní obchodníci, kteří se zabývají dovozem a distribucí. Spotřebitelé mají jistotu, že kupují vysoce kvalitní produkty, které nebyly vyrobeny na úkor lidských práv nebo životního prostředí.

Spravedlivý obchod je kontrolován nezávislou organizací (FLO = Fairtrade Labelling Organisation International). Organizace vznikla sdružením národních certifikačních společností a v současnosti propojuje všechny ekonomicky vyspělé země severní polokoule. V roce 2004 se jí stala i Asociace pro Fairtrade, která kontroluje produkty na českém trhu. Na produkty, které splňují vysoké standardy, je udělen certifikát FAIRTRADE s příslušným logem. Spotřebitel tak získá výrobek vysoké kvality a aktivně se tak podílí na spravedlivém obchodování. Navíc má na obalu vždy informace o původu zboží a o tom, za jakých podmínek bylo vyrobeno.

Dva příklady zboží, které pod značkou FAITRADE můžete zakoupit i u nás. Máte jistotu nejvyšší kvality i toho, že na výrobcích nepracují děti a lidé dostávají za svou práci dostatečnou mzdu.

Tanzanijská instantní bio káva
Tanzanijská instantní káva svou bohatou chutí stírá rozdíl mezi instantní a tureckou kávou. Tanzanie je dosud jedinou africkou zemí, která vyrábí vlastní kávové produkty a neprodává jen zelená zrna. Káva je v rámci partnerského obchodu vykupována za pevné ceny garantující dostatečnou mzdu, rozvoj farem a část z ceny je použita i na projekty místních komunit – budování infrastruktury, škol a zdravotnických zařízení. Kagera, svaz místních družstev v Tanzánii, sklízí nejkvalitnější kávu Arabica ve více než 400 vesnicích a zpracovává ji ve své továrně TANICA. Káva je pražena klasickým pomalým způsobem, který odstraňuje látky nepříznivé pro organismus, a poté je z ní vyráběn kvalitní extrakt pomocí techniky sušení rozprašováním. Tímto postupem se získává vysoce hodnotná instantní káva, která svou kvalitou nijak nezaostává za kávou sušenou pomocí zmrazení. Přitom je sušení rozprašováním příznivější pro životní prostředí, protože spotřebovává daleko méně energie.

Mascao bio čokoláda mléčná s celými ořechy
Země původu a popis projektu: Bio čokoláda Mascao v sobě spojuje tradiční kvalitu švýcarské čokolády s principy spravedlivého obchodu. Třtinový cukr dodává organizace Alter Trade z Filipín z provincie Negros Occidental. Zemědělci z Alter Trade pěstují kromě cukrové třtiny i základní potraviny, dbají na rovné postavení žen a mužů a jejich práce přispívá k rozvoji celého regionu. Kakao pochází z bolivijských deštných pralesů z oblasti Rio Beni, kde je pěstují farmáři sdružení v organizaci EL-Cebio. Farmáři v odlehlých oblastech nepoškozují pralesy, společně organizují dopravu, skladování a prodej. Společně rozhodují o využití části zisku určené pro rozvojové projekty.


Nabídku dalšího zboží a více informací o fairtrade najdete na www.ekumakad.cz

Reklama