šaman

Současným nejstarším šamanem jihosibiřské autonomní republiky Tuva je Ooržak Dugar-Sjurjun Očur-Oolovič, který nedávno svou návštěvou poctil i Českou republiku. Nedalo mi, abych za ním nezajela. O jeho životní filosofií a zajímavé názory se mohu nyní podělit i se čtenářkami.

Koho konkrétně šaman představuje, a jak charakterizujete pojem šamanismus?
Jsem přesvědčený, že šaman je psycholog od přírody. Šamanismus je základ všech náboženství už od úplného počátku lidstva. Vznikl jako přirozená víra v úzkém spojení s přírodou. Vztahuje se k lokálním ochráncům, ať již hor, lesů, vod a dalšího.

Proč se vašemu šamanismu říká sibiřský?
Duchovní základ pochází ze Sibiře, dodnes se zachoval v Tuvě. Ze severněji položených národů šamani již vymizeli.

Co vás vedlo k tomu stát se šamanem?
Šamanem se člověk nestane. Je to dar, který získá od přírody a svých předků, který přijme za své.

Kdo z vašeho rodu měl tento dar?
Můj praděd. Byl obdarován značnými schopnostmi, ale ve třicátých letech se stal obětí represálií. Musel do lágru a už se nevrátil. S největší pravděpodobností jsem dispozice i předurčení podědil po něm.

Ooržak Dugar-Sjurjun Očur-Oolovič je jedním z obnovitelů náboženství a duchovní kultury v Tuvě - šamanismu a buddhismu. Působil také jako přední představitel buddhistické společnosti (1990 až 1993) a později sdružení tuvinských šamanů Dungur (1993 až 1996 a 2001 až 2005). Od roku 2005 je samostatným rodovým šamanem. Cestuje, léčí a vyučuje tradičnímu tuvinskému šamanismu. V Kyzylu žije v jurtě, kde přijímá své klienty.

Jakým způsobem může šaman pomáhat?
Po duchovní i tělesné stránce, k čemuž používá různé rekvizity a pomůcky. Obřad je též o interpretaci, nazvěme ji jako zvláštní, specifické zacházení s „neviditelným“ světem. Mluva při rituálu popsat nejde, zná ji pouze šaman a je jeho tajemstvím.

Každá bolest nebo nemoc má určitý podtext, nic není samo sebou. Něco vzniká dlouhodobě, takže je nutné léčebnou seanci opakovat, ke každému je však potřeba přistupovat individuálně. Šaman může zjistit, proč a z jakých příčin potíže vznikly, ale nikdy nikomu neslíbí, že vše vyléčí. Jsou i takové nemoci, které mohou být například z nějakého důvodu dané.

Mají obřady v sibiřském šamanismu svá pojmenování?
Hlavních obřadů je osm. Nazývají se nebe, oheň, vzduch, voda, hora, země, dřevo a železo. Jiné rituály se dělí na obřad slunce a měsíce, dalším je pohřební obřad nebo očišťování domu. Zmíním i tuvinskou astrologii, která je podobná čínské. Náš tuvinský kalendář sestává z určitých živlů a prvků. Zobrazí, k jakým potížím a nemocem mohou osoby narozené v určitém roce inklinovat.

Věříte v Boha?
Ne, protože Bůh je v nás. My sami jsme Bohem.

V co věříte?
Věřím sám sobě a hlavně v přírodu. Jestliže s ní lidé žijí v nesouladu, vznikají nemoci nebo jiné problémy. Spojení s přírodou má být co nejupřímnější a v nejširším měřítku.

Jak se díváte na partnerské neshody a potíže s láskou?
Pohlížím na ně v souvislosti s tuvinskou astrologií a kalendářem. Sejdou-li se partneři stejného živlu nebo prvku, mají pro neshody předpoklady. Ale i to je možné zvládnout. V Tuvě se k tomuto účelu provádí speciální rituál, který oba zúčastněné zbaví vzájemných negativních energií.

Obřad nazýváme „rozdělení.“ Partnerům se při něm váže na zápěstí červená nitka a po skončení rituálu ji oba nosí tak dlouho, dokud se sama nepřetrhne. Podstata procesu však není v symbolickém přetržení na povrchu, ale uvnitř a v hloubce.

Na závěr si dovolím otázku. Jak by měl člověk žít, aby šamana nepotřeboval?
Šaman znamená přírodu, a pokud se k ní člověk nechová dobře, vždy ho potrestá. Proto ji respektujte. Je tím nejpřirozenějším poutem, se kterým máme nastálo zůstat ve spojení. Potom je moje přítomnost nadbytečná.

Reklama